เตรียมเปิดจอง! เข็มที่ระลึก “ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล” 12 สิงหาคม 2565

0

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดการสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่จำกัดจำนวน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการจัดทำ “เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป

สำหรับใช้ประดับในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และในโอกาสสำคัญตามวาระอันสมควร โดยจำหน่ายราคาเข็มละ 199 บาท เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับความสะดวกในการสั่งจองเข็มที่ระลึกฯ

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

โดยขอให้สั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (thailandpostmart.com) เพียงช่องทางเดียว โดยสามารถสั่งจองได้ไม่จำกัดจำนวน

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างนำส่งเข็มที่ระลึกฯ ให้แก่ผู้ที่สั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี