สัมพันธ์แน่นปึ้ก!! สี จิ้นผิงรับเชิญเยือนไทยประชุม APEC นายกฯถกหวังอี้ เดินหน้ารถไฟไทย-จีนเสร็จตามกำหนด

0

บิ๊กตู่ถกหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรมว.ต่างประเทศจีนขื่นมื่น กระชับสัมพันธ์ เดินหน้า “รถไฟไทย-จีน” เสร็จตามกำหนด ขณะที่รมว.ต่างประเทศจีนแย้มปธน.สี จิ้นผิงตั้งใจมาร่วมการประชุม APEC ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเดือนพ.ย.ที่จะถึงนี้หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พลเอกประยุทธ์ฯปิดท้ายด้วยสำนวนจีน “ฉีซินเฉียลี่ ชื่อชื่อชุ่นลี่” แปลว่า “ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เรื่องต่างๆจะราบรื่น” เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยว่า เมื่อจีนมา อเมริกาหรือจะเพิกเฉย รัสเซียก็จะมาใกล้ๆอยู่แล้ว ประเทศไทยอาจได้เป็นที่ต้อนรับทั้งพญามังกร-พญาหมีขาวและพญาอินทรีในห้วงเวลาเดียวกัน  แค่คิดก็ขนลุกซู่

วันที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศไทยรายงานว่า หวัง อี้ (H.E. Mr. Wang Yi) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ ๕ ก.ค.ที่ผ่านมา

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะนี้สถานการณ์โควิด – 19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย ขอขอบคุณความร่วมมือที่ได้รับจากหลายๆประเทศ รวมทั้งจีน ทั้งนี้ ห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยทางตอนใต้ของจีน เชื่อมั่นว่าจีนจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเร็วเช่นที่ผ่านมา ฝากความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรียินดีกับความสัมพันธ์ไทย-จีนที่แน่นแฟ้นในทุกระดับ มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยินดีกับการครบรอบหนึ่งทศวรรษของความเป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” ในปีนี้ รัฐบาลไทยพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลจีนเพื่อพัฒนาหุ้นส่วนสู่ทศวรรษหน้า และทราบว่าในการหารือระหว่างท่านกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จีนและไทยเห็นพ้องกับหลักการต่อแนวคิดที่จะตั้งเป้าหมายพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อปูทางสู่ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) 

มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้เดินทางเยือนไทย มิตรประเทศที่สำคัญในภูมิภาค ชื่นชมนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ ที่รักษาเสถียรภาพทางสังคม พร้อมส่งเสริมพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดูแลจัดการความท้าทายเรื่องโควิด-๑๙ ได้อย่างดี ซึ่งเชื่อมั่นว่า นายกรัฐมนตรีจะพัฒนาประเทศไทยได้ดีขึ้นต่อไป 

 

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ไทยจีนที่พัฒนาไปด้วยดีไม่เคยเปลี่ยนแปลง เป็นเพราะประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีมีความเข้าใจต่อกัน ในปีนี้ ครบ ๑๐ ปี “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” จะต้องวางแผนร่วมกันถึงความร่วมมือในอนาคต ร่วมกันสร้างประชาคมเพื่อ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ร่วมกัน 

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันภายหลังสถานการณ์โควิด – ๑๙ ดังนี้ 

ด้านการค้า: นายกรัฐมนตรียินดีกับมูลค่าการค้าระหว่างกัน ปีนี้ช่วงเวลา มกราคม – เมษายน การค้าขยายตัวกว่าร้อยละ ๒๐ เป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ ขอบคุณจีนที่ตอบสนองต่อข้อเสนอของไทยในการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกอันดับ ๑ จากไทยไปจีน และได้เสนอให้จีนพิจารณาเร่งรัดการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้าผลไม้ในด่านอื่นๆ ของฝั่งจีน

ด้านการลงทุน :ได้เชิญชวนให้จีนพิจารณาเพิ่มการลงทุนในไทย ด้วยศักยภาพจากจุดยุทธศาสตร์ของไทย การเป็นจุดเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งพร้อมรองรับการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่บริษัทของจีนมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมการเกษตร

การส่งเสริมความเชื่อมโยง ฝ่ายจีนให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงโครงการรถไฟจีน – ลาวกับระบบรางของไทย เชื่อมั่นว่าจะสนับสนุนความเป็นพลวัตด้านความสัมพันธ์ ขนสินค้า และนักท่องเที่ยว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่า ไทยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการรถไฟไทย – จีนอย่างเต็มที่เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะไปติดตามปัญหาที่ติดขัดเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในภูมิภาค โดยจีนเสนอให้จัดการประชุมสามฝ่ายเพื่อให้เกิดความคืบหน้าโดยเร็ว 

การเดินทางระหว่างกัน นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณจีน ที่อนุญาตให้สายการบินพาณิชย์ของไทยกลับไปทำการบิน และให้นักศึกษาไทยทยอยเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีน ซึ่งฝ่ายจีนได้กล่าวว่าสถานการณ์ที่ดีขึ้นจะส่งผลให้มีเที่ยวบินมากขึ้น และสนับสนุนการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากขึ้น

การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย จีนยืนยันสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าขอรับความร่วมมือจากจีนต่อเพื่อส่งเสริมความร่วมมือรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีความไม่แน่นอนสูงร่วมกัน ทั้งนี้ ฝ่ายจีนกล่าวว่าหากไม่มีข้อติดขัดอื่นใดประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมเอเปค ๒๐๒๒ ที่ประเทศไทย 

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ฉีซินเฉียลี่ ชื่อชื่อชุ่นลี่ (Qixin xieli shishi shunli) ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว เรื่องต่าง ๆ ก็จะราบรื่น หากร่วมมือกันแม้แต่ขุนเขาก็สามารถเคลื่อนได้