สถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อช่วยเหลือด้านสินเชื่อ

0
ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทำให้ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนการปรับลดค่าใช้จ่าย ถือเป็นเรื่องสำคัญ   ซึ่งขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเป็นวงกว้าง

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย สถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับกลุ่มสินเชื่อบ้าน อาทิ พักชำระเงินต้น ลดค่างวด ขยายเวลา.

สถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

สำหรับลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่กำลังผ่อนชำระค่าบ้านอยู่ แต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ขณะนี้บรรดาสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ทยอยออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยากันแล้วหลายด้าน ทั้งพักชำระเงินต้น ลดค่างวด และขยายเวลาผ่อนชำระ ใครเป็นลูกค้าสถาบันการเงินไหนลองไปติดต่อดูครับ

สถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ลดค่างวด
สถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ พักชำระเงินต้น
สถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ขยายเวลา