ห้ามรพ.เอกชน เรียกเก็บค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19โดยเด็ดขาด

0

ห้ามรพ.เอกชนเรียกเก็บค่ารักษากับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยเด็ดขาด ให้จัดเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเบิกตามหลักเกณฑ์ตามก.สาธารณสุข

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำชับโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ยึดหลักคุณธรรมเป็นที่ตั้ง หากพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถห้ามนำค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขการรักษาโดยโรงพยาบาลสามารถจัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายมาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดที่จะออกในเร็วๆนี้

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ที่มีการระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการรักษาพยาบาล ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมพิจารณาประเด็นการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้กำหนดหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากสถานพยาบาลเอกชนขึ้น

ซึ่งกรมสบส.ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลเอกชนกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศไปแล้ว แต่ก็ยังพบข้อร้องเรียนว่าโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งยังมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือญาติ ตนจึงต้องขอเน้นย้ำว่าในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนทั้งประเทศนั้นการจะก้าวผ่านวิกฤติการณ์ไปได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนขอให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เอาค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขห้ามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติโดยเด็ดขาดและให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเพื่อนำมาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีฯในเบื้องต้นแล้วและจะมีการประกาศใช้ในเร็วๆนี้ยกเว้นกรณีผู้ที่มีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

สำหรับประเด็นที่มีการร้องเรียนหรือโพสต์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลโดยผู้ป่วยหรือญาติว่าโรงพยาบาลเอกชนมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งในบางรายมีราคาหลายแสนบาทนั้น กรม สบส.ก็มิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส.เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จริง จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งกรม สบส.ก็ได้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยในทุกกรณีนายแพทย์ธเรศกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยฯ หรือญาติ พบว่าสถานพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 ตลอดวันและเวลาราชการ แต่หากอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการต่อไป

https://hss.moph.go.th/show_topic.php?id=3352&fbclid=IwAR0iSZ3uOWLq4HmOG6nNrpDAH8Q9V176eCGOoTq8Kd4j8PEG-DK5xoZqZdQ