จุฬาฯ ประกาศพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3

0

จุฬาฯ ประกาศพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 เป็นนิสิตคณะสัตวแพทย์ เข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้ว

เว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศพบนิสิตป่วยเป็นโควิด 19 รายที่ 3 ของมหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศให้บุคลากร และนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทราบ ดังนี้

วันที่ 4 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แจ้งมาที่ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ว่ามีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จำนวน 1 คน หลังจากที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช ขณะนี้ นิสิตคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับว่านิสิตที่ติดเชื้อคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อรายที่สามของจุฬาฯ

ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในกรณีพบผู้ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด (ดู https://www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/SOP-Covid-Thai.pdf)

โดยได้มีการเก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย สถานที่ที่ไป และกิจกรรมในช่วง 14 วันก่อนแสดงอาการและนำส่งประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 24 ชั่วโมง ตลอดจนได้ปิดสถานที่ทำการของคณะฯ และมีกำหนดดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนต่างๆ ของคณะฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคในวันที่ 5 เมษายน 2563


นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนิสิตคนดังกล่าวเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำต่อไป

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.. 2563
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ไวรัสโคโรนา 2019
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในไทยประจำวันที่ 5เม..63  พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 102 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 2,169 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสมแล้ว 23 ราย   

 

ที่มา https://www.chula.ac.th/news/29186/