หมอยง ชวนบริจาคพลาสมา จากผู้ป่วยโควิดที่หายแล้ว ความหวังสร้าง “เซรุ่ม” รักษาโควิด-19

0
โคโรนา,โคโรน่า,โควิด,โควิด19,โควิด-19,เซรุ่ม,ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ,นพ.ยง ภู่วรวรรณ,หมอยง,น้ำเหลือง,พลาสมา
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความถึงความสำคัญของพลาสมา และเชิญชวนผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ที่หายแล้ว มาลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจกรอง ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความถึงความสำคัญของพลาสมา และเชิญชวนผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ที่หายแล้ว มาลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจกรอง ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พลาสมาหรือน้ำเหลืองของผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 จะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้รักษาผู้ป่วย โควิด-19 ที่มีอาการมาก ภูมิต้านทาน ที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วย เปรียบเสมือนเป็น เซรุ่มใช้รักษาโรค ขณะนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีโครงการที่จะรับบริจาค พลาสมา จากผู้ที่หายจากโรค โควิด-19
ผู้ที่หายจากโรคแล้ว ถ้ามาบริจาค พลาสมา จะถูกเก็บ ไว้ใช้เป็นยารักษาโรค โควิด-19 ผู้ที่จะมาบริจาคได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้ออกจากโรงพยาบาลหายแล้วมีร่างกายแข็งแรง แล้วอย่างน้อย 14วัน ตรวจไม่พบเชื้อ โควิด-19 ที่ป้ายจากคอและในเลือด มีอายุระหว่าง17 ถึง 60 ปีและมีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม

การใช้พลาสมาหรือน้ำเหลืองของผู้ที่หายจากโรคมาใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการมากจากการติดเชื้อเดียวกัน ได้มีการทำกันมานานแล้ว ในการระบาดของโรคเกิดใหม่ เช่น สมัย SARS,MERS, Ebola และก็เช่นเดียวกัน มีการนำมาใช้ในการรักษาโรค โควิด-19 ที่อยู่ในภาวะวิกฤตในประเทศจีน มีรายงานในวารสารที่มีชื่อเสียง ได้ผลดีในการรักษา เช่นในวารสาร Chest, JAMA etc ขอยกตัวอย่างในวรสาร JAMA https://jamanetwork.com ดังนั้น ในกระบวนการเก็บ Plasma เราจะตรวจ อาสาสมัครที่เคยติดเชื้อ โควิด-19 ว่า ขณะที่บริจาค ไม่พบเชื้อทั้งในเลือด และจากการป้ายที่คอ รวมทั้ง จะมีการวัดภูมิต้านทาน ต่อเชื้อโควิด-19 ว่าท่านหายจากโรคดังกล่าวแล้วโดยสมบูรณ์และจะตรวจภูมิต้านทาน โดยถือตามมาตรฐานของ US CDC ที่มีระดับ มากกว่าหรือเท่ากับ 1:320 ในการทำดังกล่าวจะมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นแกนนำ ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล พลาสมาที่ได้จะเป็นพลาสมาที่มีคุณภาพ ใช้ในการรักษาโรค โควิด-19 จึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่ติดเชื้อหรือป่วยจากโลก โควิด-19 หายแล้ว มาลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจกรอง ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และถ้ามีคุณสมบัติพร้อม ท่านจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการทำคุณประโยชน์ ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤต

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ยังกล่าวต่อว่า ผมในฐานะเป็นที่ปรึกษาของศูนย์บริการโลหิต อยากให้ท่านได้เป็นฮีโร่ ในการทำประโยชน์ให้ต่อมวลมนุษย์ ในการช่วยชีวิตผู้ที่ป่วยหนัก โควิด-19 จึงอยากเชิญชวนผู้ที่หายจากโรคแล้วตามเงื่อนไขดังกล่าว มาบริจาคพลาสมา โดยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โคโรนา,โคโรน่า,โควิด,โควิด19,โควิด-19,เซรุ่ม,ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ,นพ.ยง ภู่วรวรรณ,หมอยง,น้ำเหลือง,พลาสมา
นพ.ยง ภู่วรวรรณ ชวนบริจาคพลาสมา

ข้อมูลจาก : Yong Poovorawan