น้ำขึ้นให้รีบตัก!!นายกฯสั่งคลังจัดงบฯตุ้นท่องเที่ยวในปท. ลุ้นศบค.ปลดล็อก Thailand Pass ดันต่างชาติเที่ยวบูม

0

รัฐบาลผลักดันการท่องเที่ยวในประเทศต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีมอบกระทรวงการคลังพิจารณาจัดงบประมาณสนับสนุนมาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง ททท.จัดกิจกรรมดึงดูดแหล่งท่องเที่ยวรายภาค ด้านกระทรวงการท่องเที่ยวฯเตรียม        เสนอศบค.ในวันที่ ๑๗ มิถุนายนนี้ ขอยกเลิกการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass ของนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม เป็นต้นไป มั่นใจผลักดันนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนไทยทะลุเป้า

 

วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๕ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของการท่องเที่ยวทั้งส่วนของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวในประเทศ โดยในส่วนของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายกระทรวงการคลังให้พิจารณาจัดงบประมาณสนับสนุนตามความเหมาะสม จัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณกับการดูแลประชาชนในโครงการอื่นๆ   

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานเกี่ยวข้องมีกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้คนไทยเที่ยวในประเทศ ลดการออกไปเที่ยวต่างประเทศ ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศและช่วยดูแลไม่ให้เงินไหลออกจากประเทศด้วย 

ล่าสุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตามแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” มีกลยุทธ์แบบพุ่งเป้าสร้างความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์วันวานเมืองเหนือ, เทรนดี้ C2ภาคกลาง, สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก, หลงรักแผ่นดินอีสาน และ หรอยแรงแหล่งใต้  

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า จากที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้ต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ได้อนุมัติหยุดราชการปี ๒๕๖๕ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่วันศุกร์ที่ ๑๕ ก.ค., วันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ค., วันศุกร์ที่ ๑๔ ต.ค. และ วันศุกร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ เพื่อให้มีวันหยุดยาวเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  “นายกรัฐมนตรีย้ำกับทุกหน่วยงาน ถึงการผลักดันฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้สู่เมืองรอง ผลักดันการท่องเที่ยวชุมชน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อให้ความเข้มแข็งเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับฐานรากของเศรษฐกิจ”

ทั้งนี้ ปี ๒๕๖๕ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตั้งเป้าส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทั่วประเทศในปีนี้ ๑๖๐ ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ ๖.๕๖ แสนล้านบาท โดยเป็นการเดินทางท่องเที่ยวและรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ๒๖.๖๙ ล้านคน-ครั้ง รายได้ ๒.๐๓ แสนล้านบาท ภาคกลาง ๑๙.๐๒ คน-ครั้ง รายได้ ๒.๙๘ หมื่นล้านบาท 

ภาคตะวันตก ๒๓.๘๖ ล้านคน-ครั้ง รายได้ ๖.๑๑ หมื่นล้านบาท ภาคตะวันออก ๑๗.๙๙ ล้านคน-ครั้ง รายได้ ๘.๗๔ หมื่นล้านบาท ภาคใต้ ๒๒.๑๔ ล้านคน-ครั้ง รายได้ ๑.๐๕ แสนล้านบาท ภาคเหนือ ๒๐.๖๖ ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ ๑.๑๐ แสนล้านบาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๖.๖๒ ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ ๕.๘๘ หมื่นล้านบาท

สำหรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา รัฐบาลกำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทาง

ขณะที่ชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียนระบบ Thailand Pass อยู่ พร้อมแนบเอกสาร ได้แก่ หนังสือเดินทาง, เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แนบผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทาง และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยในวงเงินขั้นต่ำ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

หากที่ประชุมศบค. เห็นชอบในหลักการยกเลิกการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass จะสอดคล้องกับข้อเสนอของภาคธุรกิจหลายรายที่เสนอให้รัฐยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวมาโดยตลอด