โทนีแกว่งปาก ลากนายกฟินแลนด์โยง LGBTQไทย เกิดจากคู่สมรสเป็นผู้หญิงด้วยกันออกมาเป็นลูก

0

จากที่เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือโทนี่ วู้ดซัม (Tony Woodsome) ระบุผ่านรายการ CareTalk x CareClubHouse ภายใต้หัวข้อ ‘ราชการไทย ทำดีก็ได้ ทำไวก็เป็น’ ซึ่งมีหลายประเด็นที่ถูกวิจารณ์เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ช่วงหนึ่ง โทนี่ กล่าวถึงเดือน มิถุนายน เป็นเดือนของไพรด์พาเหรด ของLGBTQ ว่า สืบเนื่องจากประวัติศาสตร์ในปี 1969 ที่นิวยอร์ก มีผับแห่งหนึ่งเกิดการจลาจล ตำรวจนิวยอร์ก บุกเข้าไปในที่ที่มีพวกความหลากหลายทางเพศสร้างสรรค์ที่นี่

“ทำให้ต้องยึดเดือนมิ.ย. ทำให้กลุ่มคน LGBTQ เรียกร้องความเสมอภาค เสรีภาพของเขา เพราะเป็นมนุษย์เหมือนกัน จะเป็นเพศใดก็เป็นสิทธิเสรีภาพ สิ่งที่เรียกร้องคือการสมรสเท่าเทียมโดยการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตอนนี้ทราบว่ารัฐบาลอนุมัติ พ.ร.บ.เกี่ยวกับคู่ชีวิต ดูเหมือนกันแต่ต่างกัน แต่ให้สิทธิเสรีภาพไม่เต็มที่

ผมว่าน่าจะลองคิดดูกันอีก เมื่อรัฐบาลนี้ไม่เอา ก็ดูรัฐบาลหน้าอีกที ผมเชื่อทฤษฎีกาคนจะคิดอะไรจะทำอะไรที่อยู่ในกรอบของกติกากฎหมายอยู่ร่วมกัน ควรเป็นสิทธิเสรีภาพควรปล่อยไม่ควรวุ่นวายเขา ในประเทศพัฒนา เขายอมรับสิทธินี้มานานแล้ว นายกฯของฟินแลนด์ก็เป็นคนที่เกิดจากคู่สมรสที่เป็นผู้หญิงด้วยกัน และออกมาเป็นลูก และคนนั้นก็เป็นนายกฯของฟินแลนด์ ก็กล้าหาญจะเข้าร่วม NATO ด้วย” โทนี่ กล่าว

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ประธานาธิบดี ซาอูลิ นีนิสโต และนายกรัฐมนตรี ซานนา มาริน แห่งฟินแลนด์ ประกาศการสมัครเข้าร่วมองค์การนาโต้ในวันอาทิตย์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีที่กรุงเฮลซิงกิ โดยระบุว่า เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ และ ยุคสมัยใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว

ทั้งนี้ ท่าทีของฟินแลนด์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโต้เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่รัสเซียบุกรุกยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์โดยเมื่อปลายสัปดาห์ ประธานาธิบดี นีนิสโต และนายกรัฐมนตรี มาริน ระบุในแถลงการณ์ร่วมกันว่า “การเป็นสมาชิกนาโต้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับฟินแลนด์ ฟินแลนด์ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้โดยไม่มีการรีรอ เราหวังว่าขั้นตอนต่าง ๆ ในประเทศที่ต้องจัดการเพื่อสรุปการตัดสินใจนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้”

ขณะที่เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าวันนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต ซึ่งถือเป็นกฎหมายใหม่ สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่องความเสมอภาคทางเพศและความหลากหลายทางเพศ

“ถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามหลักสากล การหมั้นหรือสมรสในเพศเดียวกันกระทบต่อกฎหมายเดิมหลายฉบับ จึงต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคต่อกัน เพราะความเป็นครอบครัวส่งผลผูกพันในหลายเรื่อง เช่น มรดกทรัพย์สิน ความเป็นทายาท รวมไปถึงบุตรบุญธรรมและการอุ้มบุญ ตลอดจนมิติของสังคม”

ทั้งนี้ผ่านมารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมศึกษาเรื่องนี้ โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ผู้แทนศาสนาจากทุกศาสนา เพื่อปิดทุกจุดอ่อนให้เป็นกฎหมายที่สร้างสรรค์สังคม และเป็นสากลอย่างแท้จริง จึงเกิด ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรีแล้ว และจะนำเข้าสู่การประชุมของรัฐสภาต่อไป

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ เสนอให้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทันในสมัยประชุมนี้แน่นอน แต่ยังไม่ยืนยันว่า จะประกาศใช้ทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่