4 เม.ย เสียชีวิต 1 ราย ติดเพิ่ม 89 สะสม 2067ราย

0
3 เม.ย เสียชีวิต 4 ราย ติดเพิ่ม 103 สะสม 1,978 ราย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(ศบค.) แถลงรายงานยอดผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 4 เม.ย 63

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด แถลงรายงานประจำวันที่ 4 เม.ย 63 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโควิดประจำวัน พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 89 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 2067 ราย รักษาหายแล้ว 612 ราย เสียชีวิตสะสม 20 ราย เสียชีวิตรายใหม่เพิ่ม 1 คน

กราฟแสดงผู้ป่วยโควิด-19

โดยมีผู้เสียชีวิต 1 ราย มีรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิตอายุ 72 ปีมีโรคประจำตัวหลายอย่าง ความดัน เบาหวาน แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น

กราฟแสดงรายระเอียดผู้ติดเชื้อเพิ่ม