สศก. ผุดโครงการ “แรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทย ด้วยศาสตร์พระราชา”

0
โควิด-19,โควิด19,โคโรนา,กระทรวงเกษตร,เยียวยาแรงงานคืนถิ่น,เกษตร
สศก. ผุดโครงการ “แรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทย ด้วยศาสตร์พระราชา” เยียวยาแรงงานคืนถิ่น จากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

สศก. ผุดโครงการ “แรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทย ด้วยศาสตร์พระราชา” เยียวยาแรงงานคืนถิ่น จากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

กระทรวงเกษตรฯ ลดผลกระทบว่างงานจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อบรมให้ความรู้ หนุนสินเชื่อทำเกษตร ร่วมมือสหกรณ์รับบรรจุบัณฑิตจบใหม่ ช่วยงานพัฒนาภาคเกษตร เน้นการทำการเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก) กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เน้นย้ำการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 พร้อมได้เปิดเผยถึงแนวทางมาตรการการเยียวยาแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้หารือกับ ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ เตรียมทางรอดรองรับแรงงานคืนถิ่นจากกรุงเทพ ที่ตกงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

โควิด-19,โควิด19,โคโรนา,กระทรวงเกษตร,เยียวยาแรงงานคืนถิ่น,เกษตร
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

โดย สศก. เตรียมเสนอ โครงการ “แรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทยด้วยศาสตร์พระราชา” เพื่อเป็นอาชีพทางรอดสำหรับการเยียวยา เน้นการทำการเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง เพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายใน 7-10 วัน  เป็นทางรอด และสร้างภูมิคุ้มกันในสภาวะปัญหาเศรษฐกิจจากวิกฤตโรคร้ายโควิดนี้  โดยคิดและทำเป็นขั้นเป็นตอน ค่อยๆ เรียนรู้และขยายผลสู่การทำการเกษตรยั่งยืน เพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว พลิกฟื้นชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

โดยอบรมผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายกว่า 10,000 ศูนย์ ทั่วประเทศระหว่างเดือนเม.ย. 2563 – มี.ค. 2564 ตั้งแต่ขั้นต้น ขั้นกลาง สู่การเกษตรยั่งยืน เบื้องต้น ในศูนย์การเรียนรู้ จะประกอบด้วย 9 ฐานเรียนรู้หลัก ประกอบด้วย (1)ฐานเริ่มต้นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)ฐานพิพิธภัณฑ์ชาวนา (3)ฐานที่อยู่อาศัย (4)ฐานการทำประมงเพาะเลี้ยง (5)ฐานการเลี้ยง ปศุสัตว์ (6)ฐานปลูกพืชสวนครัว (7)ฐานการปลูกไม้ผล (8)ฐานการปลูกสวนป่า ไม้เศรษฐกิจ อาทิ พะยูง และสัก เป็นต้น และ(9)ฐานทำนา

โควิด-19,โควิด19,โคโรนา,กระทรวงเกษตร,เยียวยาแรงงานคืนถิ่น,เกษตร
สศก ลงพื้นที่

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ และเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่ขั้นต้น ขั้นกลาง ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) และปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรพอเพียง (ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน)

หลังจากจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมโครงการต้องออกแบบกิจกรรมในแปลงเกษตรของตนเอง โดยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน รวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งน้ำ และศักยภาพของตัวเอง

ข้อมูลจาก : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร