สื่อต่างประเทศตีข่าว การใช้แผ่นพลาสติกใสลดเสี่ยงติดโควิด-19 ตามร้านขายยา ใน กทม.

0

ทางสื่อต่างประเทศเผยภาพร้านขายยา ใน กทม. ที่ใช้แผ่นพลาสติกมากั้น ลดการเสี่ยงติดไวรัสโรคโควิด-19

ร้านขายยา ใน กทม. ได้ทำการนำแผ่นพลาสติดใสขนาดใหญ่มากั้นระหว่างลูกค้า กับ เภสัชกร พร้อมทั้งเจาะช่องเล็กๆ สำหรับรับยา และ รับเงิน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 ( Covid-19 )

ข้อมูลจาก : สื่อนอกตีข่าวร้านขายยา กทม. ใช้แผ่นพลาสติกใสลดเสี่ยงติดโควิด-19

www.xinhuathai.com