เช็กด่วน ระบบขนส่งสาธารณะแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ

0

วันนี้ 3 เมษายน 2563 เพจ Roundtable Thailand ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ว่า จากการประกาศเคอร์ฟิว ทำให้ระบบขนส่งสาธารณะต้องปรับเวลา รถไฟฟ้า BTS,รถไฟฟ้า MRT,รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ,ขสมก.,การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดังนี้

รถไฟฟ้า BTS
ให้บริการผู้โดยสารในทุกสถานี ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม ถึง เวลา 21.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รถไฟฟ้า MRT
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จะเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00–21.30 น.โดยรถขบวนสุดท้ายจะถึงสถานีปลายทางเวลา 21.30 น. สำหรับอาคารและลานจอดแล้วจรของ รฟม. ทั้งหมด จะเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการเป็นตั้งแต่เวลา 05.00-21.30 น.

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
ในช่วงเช้าจะให้บริการในเวลาเดิมคือ ขบวนแรกเวลา 05.30 น. และขบวนสุดท้ายจะให้บริการ ปลายทางทั้งจากสถานีพญาไทและสถานีสุวรรณภูมิในเวลา 21.30 น. โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการเดินทางกลับที่พัก
ขสมก.
ในช่วงเช้าจะออกรถได้เวลา 04.00 น. เหมือนเดิม แต่ว่าในช่วงเที่ยวขากลับรถเมล์ขสมก.ทุกคัน จำเป็นที่จะต้องถึงอู่ก่อนในเวลา 21.00 น แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่ตามสภาพของการจราจร

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
งดเดินขบวนรถเส้นทางทางไกล จำนวน 31 ขบวน ทั้งในสายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) สายเหนือ และสายใต้
เส้นทางสายเหนือที่การรถไฟฯ งดเดินขบวนรถ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.63 นั้น มีจำนวน 7 ขบวน วันที่ 4 เม.ย.63 จะงดเดินขบวนรถ 1 ขบวน
– สายอีสาน ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.63 จำนวน 12 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.63 จะงดเดินขบวนรถ จำนวน 3 ขบวน
– สายใต้นั้น ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.63 จะงดเดินขบวนรถ จำนวน 8 ขบวน

ข้อมูลจาก : Roundtable Thailand