สนธิญาณเปิดอบรมทิศทางไทยรุ่น2 ย้ำสถาบันจุดประกายนำสังคมเปลี่ยน เครือข่ายประชาสังคมร่วมคึก

0

ภายหลังจากที่สถาบันทิศทางไทย ได้เปิดภาพการอบรม รุ่น l หลักสูตร Ignite Thai Move ผู้นำใหม่ ทิศทางใหม่ นำไทยสู่ศตวรรษที่21ไปแล้วระหว่างวันที่ 19-20 ต.ค.2562 ซึ่งเป็นการ จุดประกายความคิด และข้อเท็จจริงที่จำเป็นต่ออุดมการณ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางไทยใหม่อย่างมีสัมมาทิฐิ สร้างผู้นำทางความคิด พร้อมผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และข่าวสารที่ถูกต้องสู่สังคมไทยนั้น

ต่อมาสถาบันทิศทางไทยได้เปิดอบรมหลักสูตร Ignite Thai Move ผู้นำใหม่ ทิศทางใหม่ นำไทยสู่ศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่2) อบรมในวันที่ 9-10 พ.ย.นี้ โดยมีหัวข้อการบรรยาย

 

1 – สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกปักรักษาชาติและความเป็นไทย โดยคุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

 

2 -วิกฤตประชากรโลก-วิกฤตสิ่งแวดล้อม วิกฤตการกวาดล้างจากเทอคโนโลยีใหม่ โดยดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

 

3 -ทักษะการสื่อสารในNew Media อย่างทรงพลังและมีประสิทธิภาพ โดยคุณฉัตรชัย ภู่โคกหวาย

 

4 -ระเบียบโลกใหม่ประชาธิปไตยในเงื้อมมืออเมริกา โดยดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์

 

5 -เข้าใจการเงินการคลังไทย รับมือวิกฤตโลก โดยคุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

 

6 -ชำแหละทุนสามานย์ยึดโลก โดยดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล

 

7 -โฮโมดีอุสวิชั่น-8 วิชั่นทิศทางไทย โดยดร.สุวินัย ภรณวลัย

 

8 -Synergy workshop next move ประเทศไทยแบบไหนที่คุณอยากเห็น โดย ดร.นักรบ ระวังการณ์-ดร.แสงเทียน อยู่เถา

อุ๊ หฤทัย ศิลปินชื่อดังร่วมอบรมรุ่นที่1

ล่าสุดวันนี้(9พ.ย.) สถาบันทิศทางไทยได้เปิดอบรมในรุ่นที่2แล้ว โดยมีผู้เดินทางมาร่วมอบรมเต็มตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร ซึ่งมีทั้งเครือข่ายแรงงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายชุมชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งประชาชนผู้ที่สนใจได้มาร่วมอย่างคึกคัก ทั้งนี้ช่วงหนึ่งนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการสถาบันทิศทางไทย ได้กล่าวเปิดการอบรมบางส่วนที่น่าสนใจ โดยยถึงการมีอยู่ของสถาบันทิศทางไทยว่าเป็นองค์กรสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไร รวมทั้งไม่มีใครเป็นเจ้าของ แต่ทุกคนที่มาทำงานร่วมกัน คนที่มาร่วมอบรมเป็นผู้มีส่วนทั้งสิ้นของสถาบันฯ

สนธิญาณ เปิดอบรมรุ่นที่2

สำหรับเครือข่ายภาคชุมชน ประชาคม หรือแรงงานรัฐวิสาหกิจนั้นทางสถาบันฯได้ช่วยเหลือในค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอบรม ที่พัก การเดินทางต่างๆ เพื่อคนเหล่านี้ได้ใช้ความรู้ที่ได้นำไปพัฒนา ต่อยอดชุมชน องค์กรด้วยสติปัญญา ซึ่งในช่วงเดือนมกรา กุมภาปีหน้า(2563) ทางสถาบันจะเปิดอบรมให้กับเครือข่ายชาวนา ให้ได้เข้าใจในการค้าขายข้าว ที่ไม่เพียงรู้จากรัฐบาลไหนที่เข้ามาจะใช้ไม่ว่า ประกันราคา หรือรับจำนำ แต่ทางสถาบันฯจะจัดอบรมให้ความรู้เข้าใจในขั้นตอน แนวทางวิธีที่จะได้รู้ในแนวทางที่จำเป็นสำหรับชาวนา รวมทั้งทางสถาบันฯจะได้เป็นตัวกลางในการนำข้อมูล ข้อเสนอแนะ ที่เครือข่ายชาวนาสะท้อนออกมาไปให้กับหน่วยงานรัฐ หรือรัฐบาลได้พิจารณา  ซึ่งเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้เพื่อสังคมได้รู้มีผลประโยชน์ต่อสังคม และประเทศต่อไป

 

นอกจากนี้ประธานกรรมการสถาบันทิศทางไทย ยังได้กล่าวอีกว่า นอกจากการจัดอบรมแล้วทางสถาบันฯยังได้จัดสัมมนา เสวนา ซึ่งทางผู้เข้าอบรมหากจบหลักสูตรออกไปแล้ว สามารถเสนอเข้ามาได้ว่าต้องการให้ทางสถาบันฯจัดเสวนาเรื่องใด เพื่อจะได้นำมาถกเถียง อภิปรายกัน เช่นวันที่ 16 พ.ย.นี้ทางพรรคการเมืองหนึ่งจะจัดงานอยู่ไม่เป็น  แต่ทางสถาบันฯก็จะจัดเสวนาด้วยชื่อหัวข้อ อยู่เป็น เพื่อให้สังคมได้มีน้ำหนักที่ถ่วงดุลกัน ไม่รับข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวหรือด้านเดียว ย้ำว่าเพื่อสังคมได้มีข้อมูลข่าวสารที่ถ่วงดุลกันไป เรื่องนี้ไม่ได้ต้องการให้เป็นเรื่องการเมือง เพียงแต่อยากให้รู้ว่าประเทศเราจะอยู่อย่างไร เดินไปในทิศทางไหนโดยมีข้อมูลที่มีน้ำหนักสองฝ่ายได้ถ่วงดุลกัน

 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงสังคม อย่างเมื่อก่อนคอมมิวนิสต์ก็ใช้วิธีในการให้ข้อมูล แนวคิด ปลูกระดมความคิดให้เป็นความรู้ที่จะใช้เปลี่ยนแปลงสังคม ไม่ใช่การใช้กำลังอาวุธซึ่งนั่นเป็นขั้นตอนสุดท้ายหากจะเคลื่อนพลแต่สิ่งสำคัญคือการให้ข้อมูล โดยเห็นว่าขณะนี้พลังของโซเชียลฯมีความสำคัญที่จะนำสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ แต่พลังนั้นต้องมีทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่เฟคนิวส์

 

“สุดท้ายนี้หวังว่า การอบรมของสถาบันทิศทางไทยจะเป็นเพียงการจุดประกายเล็กๆให้ผู้เข้าอบรมได้ไปศึกษาค้นคว้าต่อโดยในเอกสารจะมีลิงค์สำหรับให้ไปค้นข้อมูลต่อ เพื่อจะให้เห็นว่าทุกอย่างไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อเดียวกัน ทุกคนมีสติปัญญาก็สามารถคิดต่อไปได้เอง ทางสถาบันฯเป็นเพียงให้ความคิดจุดประกายขึ้นเท่านั้น และพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกคนหากต้องการข้อมูลด้านใด และสุดท้ายนี้เราจะก้าวเดินต่อไปร่วมสร้างสังคมให้สุขสงบเย็นรักสามัคคี เราทุกคนมีส่วนทำประเทศให้เป็นแบบนั้นได้ด้วยสัมมาทิฐิ” นายสนธิญาณ กล่าว

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกับ “สถาบันทิศทางไทย”

ติดต่อสอบถามโทร : 02-525-4242 , 086-340-1241

หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย

FACEBOOK : https://www.facebook.com/thaimoveinstitute/

TWITTER : https://twitter.com/thaimove_

LINE : thaimoveinstitute

INSTAGRAM : thaimoveinstitute

 

#NEXTMOVEประเทศไทยถ้าคุณไม่ใครจะทำ #สถาบันทิศทางไทย