จ่อเคอร์ฟิวตลอด 24 ชั่วโมง หากยอดผู้ป่วยไม่ลด

0
COVID-19, นฤมล ภิญโญสินวัฒน์, เคอร์ฟิว, โควิด-19,พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
นายกรัฐมนตรีเข้าใจดีว่ายังมีความจำเป็นสำหรับบุคคลบางกลุ่มที่ยังจะต้องออกมาทำงานในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิว จึงไม่อยากใช้ยาแรงหากได้รับความร่วมมือกับประชาชน โดยอย่าออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น และต้องเว้นระยะห่างแม้อยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่รณรงค์กันในขณะนี้

นายกรัฐมนตรีเข้าใจดีว่ายังมีความจำเป็นสำหรับบุคคลบางกลุ่มที่ยังจะต้องออกมาทำงานในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิว จึงไม่อยากใช้ยาแรงหากได้รับความร่วมมือกับประชาชน โดยอย่าออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น ซึ่งเป็นเรื่องที่รณรงค์กันในขณะนี้

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาล ห้ามประชาชนออกจากบ้าน ในเวลา 22.00-04.00 น. ซึ่งมีผล วันที่ 3 เม.ย. 63 ถือเป็นข้อกำหนดฉบับที่ 2 ในการประกาศตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในที่ประชุม ศบค. นายกรัฐมนตรี เห็นว่าควรจะประกาศเคอร์ฟิวสำหรับทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมโรคโควิด-19ให้ได้ เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นที่หลักร้อยทุกวัน ซึ่งรัฐบาลไม่อยากใช้ยาแรง แต่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเช่นนี้ เพื่อลดการรวมกลุ่มของประชาชน ทั้งนี้ จะมีการประเมินข้อกำหนดที่ประกาศล่าสุดนี้ ทุกวัน ตลอด 1 สัปดาห์ หากมีตัวเลขผู้ป่วยยังเพิ่ม มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการพิจารณาประกาศเคอร์ฟิว ตลอด 24 ชั่วโมง แต่หากตัวเลขลดลง อาจจะคงที่หรือผ่อนคลายมาตรการ

อย่างไรก็ตามอาชีพที่ได้รับอนุญาต ยกเว้น จากมาตรการเคอร์ฟิว มีดังนี้ (1)ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ (2)การธนาคาร (3)การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค (4)การขนส่งผลผลิตการเกษตร (5)การขนส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ (6)การขนส่งหนังสือพิมพ์ (7)การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (8)การขนส่งพัสดุภัณฑ์ (9)การเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานโดยต้องมีเอกสารรับรอง (10)การขนส่งสินค้าเพื่อการนําเข้าหรือส่งออก (11)การขนย้ายประชาชน ไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ (12)การเข้าออกเวรทํางานผลัดกลางคืนตามปกติ (13)เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ มีเหตุจําเป็นอื่น ๆ โดยได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อมูลจาก : โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี