3 อาชีพ ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

0

โฆษกกระทรวงการคลัง เผย 3 อาชีพ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ และ ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

จากกรณีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยการให้เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ผ่านทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com พบว่ามีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันอย่างมากมาย

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 กับการมอบเงินช่วยเหลือ 3 เดือน คนละ 5,000 บาท ที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้วผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผ่านรายการพิเศษศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.)

โดย นายลวรณ กล่าวถึงประเด็นที่สังคมยังสงสัย สำหรับในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกณฑ์ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา ตัวอย่างเช่น ร้านข้าวข้างทาง หรือร้านก๋วยเตี๋ยว ที่ได้รับผลกระทบจนขายไม่ได้ เพราะคนไม่สามารถไปนั่งกินได้ คนกลุ่มนี้คือผู้มีสิทธิ์

ในส่วนของคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา นายลวรณ ได้ยกตัวอย่างขึ้นมา 3 อาชีพ ได้แก่

  • 1.แม่บ้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ในระบบของใคร เพราะแม่บ้านก็ทำงานที่บ้าน จึงไม่นับอยู่ในกลุ่มของอาชีพอิสระ
  • 2.เกษตรกร เนื่องจากพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ประกอบหลายอาชีพ คือใน 1 ปี มี 9 เดือนที่ทำเกษตร ส่วนที่เหลือก็อาจรับจ้างทั่วไป รัฐใช้เกณฑ์ประเมินว่าคนกลุ่มนี้มีอาชีพหลักคือเกษตรกร ไม่ใช่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และปกติแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาเกษตรกรอยู่แล้วจากภาครัฐ ซึ่งสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ รัฐบาลก็มีการเตรียมการในการเยียวยาเฉพาะคนกลุ่มนี้อยู่แล้ว จึงเป็นเหตุผลว่าเกษตรกรไม่เข้าเกณฑ์โครงการ เราไม่ทิ้งกัน
  • 3.นักเรียน นิสิต นักศึกษา แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งเรียนจบแต่ยังหางานทำไม่ได้ และที่เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย เพราะระบบคัดกรองจะประเมินว่าเป็นนักศึกษา ยังไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงานเต็มรูปแบบ

ที่มา : เผย 3 อาชีพ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท