ผลงานบิ๊กตู่เจ๋ง!!ครบรอบ8 ปีส่งGDP ไทยปัง เฉลี่ยเพิ่มปีละ 5.2 แสนล้าน ทำคนไทยรายได้เพิ่มคนละ 52,000 บาท

0

เปิดข้อมูลเศรษฐกิจประเทศ หลังครบรอบ 8 ปี ภายใต้การบริหารประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช็คตัวเลข GDP ของไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าทึ่ง เฉลี่ยปีละ 5.2 แสนล้านบาท และทำคนไทยมีเงินเฉลี่ยเพิ่มรายหัวต่อปีรวมแล้วถึง 52,000บาท หรือถ้าคิดเฉลี่ย รายได้ต่อหัวคิดเป็นคนละ 6,500 บาทต่อปี ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ มีรายได้ระดับปานกลาง

วันที่ 22 พ.ค.2565 ครบรอบ 8 ปีแล้ว นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศยึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลาประมาณ 16.30 น. ที่สโมสรกองทัพบก ก่อนเข้ามาบริหารประเทศ ทั้งการถือหมวกคสช. และการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งล่าสุด 

ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไปเป็นอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องเงินทองและรายได้ของคนไทยในยุค “บิ๊กตู่” บริหารประเทศ เช่นเดียวกับการเจริญเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้สรุปข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจไว้ชัดเจน และถือเป็นตัวเลขจริงที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ ดังนี้ 

ปี 2557 เศรษฐกิจไทย ขยายตัว 0.8%ขนาดของ GDP อยู่ที่ 13.13 ล้านล้านบาทรายได้ต่อหัวคนไทย 195,995 บาทต่อคนต่อปี 

ปี 2558เศรษฐกิจไทย ขยายตัว 2.9%ขนาดของ GDP อยู่ที่ 13.67 ล้านล้านบาทรายได้ต่อหัวคนไทย 203,356 บาทต่อคนต่อปี

ปี 2559เศรษฐกิจไทย ขยายตัว 3.3%ขนาดของ GDP อยู่ที่ 14.53 ล้านล้านบาทรายได้ต่อหัวคนไทย 215,454 บาทต่อคนต่อปี

ปี 2560 เศรษฐกิจไทย ขยายตัว 4.1%ขนาดของ GDP อยู่ที่ 15.48 ล้านล้านบาท รายได้ต่อหัวคนไทย 225,095 บาทต่อคนต่อปี

ปี 2561 เศรษฐกิจไทย ขยายตัว 4.2%ขนาดของ GDP อยู่ที่ 16.36 ล้านล้านบาทรายได้ต่อหัวคนไทย 236,815 บาทต่อคนต่อปี 

ปี 2562เศรษฐกิจไทย ขยายตัว 2.2%ขนาดของ GDP อยู่ที่ 16.89 ล้านล้านบาทรายได้ต่อหัวคนไทย 243,705 บาทต่อคนต่อปี

ปี 2563 เศรษฐกิจไทย หดตัว 6.2% ขนาดของ GDP อยู่ที่ 15.63 ล้านล้านบาท รายได้ต่อหัวคนไทย 224,962 บาทต่อคนต่อปี

ปี 2564 เศรษฐกิจไทย ขยายตัว 1.5%ขนาดของ GDP อยู่ที่ 16.17 ล้านล้านบาทรายได้ต่อหัวคนไทย 232,160 บาทต่อคนต่อปี

ปี 2565 (ประมาณการ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565) เศรษฐกิจไทย ขยายตัว 2.5 – 3.5% ขนาดของ GDP อยู่ที่ 17.35 ล้านล้านบาทรายได้ต่อหัวคนไทย 248,468 บาทต่อคนต่อปี

ตลอดระยะเวลารวมตั้งแต่ปี 2557 – 2565 สามารถสรุปตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ดังนี้ 

เศรษฐกิจไทย ลดลงต่ำสุดถึงติดลบ 6.2% ในปี 2563 จากการระบาดของโควิด และ ขยายตัวสูงสุด 4.2% ในปี 2561

ขนาดของ GDP เพิ่มขึ้นจาก 13.13 ล้านล้านบาท ในปี 2557 เป็น 17.35 ล้านล้านบาท ในปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้นประมาณ 4.22 ล้านล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 5.2 แสนล้านบาท

รายได้ต่อหัวคนไทย เพิ่มขึ้นจาก 195,995 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2557 เป็น 248,468 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้นประมาณ 52,000 บาทต่อคนต่อปี หรือเฉลี่ยปีละ 6,500 บาทต่อคนต่อปี

ทั้งหมดนี้คือผลงานที่ชัดเจนอย่างที่ทุกฝ่ายไม่อาจปฏิเสธ นอกจากนี้การเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลก ในแบบดิจิทัลก็มีผลงานให้เห็นจนวันนี้คนไทยส่วนใหญ่สามารถใช้เงินผ่านกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลของรัฐได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว เป็นต้น