อีก14 ล้านคนทำไง???คลังแจกแค่9 ล้าน ลงทะเบียนพุ่งแตะ23 ล้านและยังเปิดให้ลงเรื่อยๆ

0

เราไม่ทิ้งกันโดยกระทรวงการคลังเพิ่มโควต้าลงทะเบียนรับ 5,000 บาท รวม 9 ล้านจากเดิมให้แค่ 3ล้านคน ทำให้เกิดคำถามแล้วคนที่เหลือที่ไม่ได้กว่า10ล้านจะทำอย่างไร???

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) ได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอให้ทบทวนมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยขยายจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยาเพิ่มอีก 6 ล้านคน รวมเป็น 9 ล้านคน

 

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

“จากเดิมที่ 3 ล้านคน สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 รวมถึง​ กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมด้วย เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะได้รับเงินชดเชยรายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยเงินชดเชยรายได้ระยะแรกจะถูกนำมาใช้ในเดือนเมษายนจำนวน 45,000 ล้านบาท เงินชดเชยดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้กรมสรรพากรเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป” นายชาญกฤช กล่าว

สำหรับบุคคลที่จะเข้าเกณฑ์ผู้ประกันตนมาตรา 39 หมายถึง ผู้ประกันตนโดยสมัครใจที่ยังอยากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหลังผันตัวออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือมีเหตุให้ต้องหลุดออกจากงานเดิมแต่ยังต้องการคงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของประกันสังคมไว้ จึงไปสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ส่วนมาตรา 40 คือ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามประกันสังคมมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการ หรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม บุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม

 

อย่างไรก็ตามหลังการเปิดรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน รวม 3 เดือนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่เวลา 18.00น. ของวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 22 ล้านคน และล่าสุดนั้นมีรายงานว่าพุ่งแตะ 23 ล้านคนแล้ว ซึ่งระบบจะส่งเอสเอ็มเอสยืนยันกลับไปยังผู้ลงทะเบียนว่าได้รับข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะเป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งการปิดกิจการ และเลิกจ้างงาน

ทั้งนี้ ระบบจะตรวจสอบข้อมูล 7 วันทำการ หากตรวจสอบแล้วคุณสมบัติผ่านจะจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ตามหมายเลขบัตรประชาชน โดยล่าสุดข้อมูลบัตรประชาชนตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยแล้วถูกต้อง 12.44 ล้านคนไม่ถูกต้อง 2.74 ล้านคน รอตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยอีก 6.82 ล้านคน โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่มีการปิดรับการลงทะเบียน จนกว่าปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายหรือการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายลงไป

ที่มาhttps://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873700