กรุงไทย พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ให้กับลูกค้าสินเชื่อ นาน 3 เดือน

0
กรุงไทย,พักชำระหนี้ทั้งเงินต้น,ดอกเบี้ย,โควิด-19
กรุงไทย พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ให้กับลูกค้าสินเชื่อ นาน 3 เดือน ยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือผ่านคอลเซ็นเตอร์และเว็บไซต์ได้ 24 ชม.

กรุงไทย พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ให้กับลูกค้าสินเชื่อ นาน 3 เดือน ยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือผ่านคอลเซ็นเตอร์และเว็บไซต์ได้ 24 ชม.

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากวิกฤติเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของธนาคาร ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ซึ่งธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม โดยออกมาตรการต่างๆ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ซึ่งขณะนี้ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,500 ราย วงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท และมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกกว่า 70,000 ราย วงเงินประมาณ 250,000 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 280,000 ล้านบาท

ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยและลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ทุกสาขา เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ www.krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

พักเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เข้าไปกรอกแบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมในเว็บไซต์ www.krungthai.com/covid19

  1. กรอกข้อมูลส่วนตัว (เลขบัตรประชาชน,เบอร์ติดต่อ)
ขั้นตอนวีธีลงทะเบียนพักเงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย 1

2. กรอกผลกระทบที่ได้รับจากโควิ-19

3. อับโหลดเอกสารยืนยันตัวตน (สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายมือชื่อ) / หนังสือคำร้องในการขอเข้าร่วมมาตรการ

ขั้นตอนวีธีลงทะเบียนพักเงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย 2

ข้อมูลจาก :

สํานักข่าวเศรษฐกิจ : กรุงไทยช่วยลูกค้า พักชำระทั้งเงินต้น-ดอกเบี้ยนาน 3 เดือน