เริ่มวันนี้!! “บุรีรัมย์”ใช้ยาแรง คุ้มเข้ม3 “มาตรการปิดบ้าน”ฝ่าฝืนจับจริงโทษหนัก

0

เริ่มวันนี้!! “บุรีรัมย์”ใช้ยาแรง “มาตรการปิดบ้าน”จากต่างจังหวัดกักตัว14วัน พ่อม่โดนด้วย งดจำหน่ายแอลกอฮอล์และจัดงานบุญ ฝ่ายฝืนจับจริงโทษหนัก

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 63 เพจ “ลุงเนวิน” โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า… มาตรการปิดบ้าน จับจริง กักจริง กักทั้งครอบครัวถ้าไม่อยากให้พ่อ แม่ หรือคนที่คุณรักถูกกักตัว กรุณาเก็บตัวอยู่ที่เดิม อย่ามาบุรีรัมย์

ทั้งนี้ได้เผยแพร่เอกสารประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง มาตรการปิดบ้านเพื่อหยุดการระบาคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ป่วยยืนยัน ๑๓ ราย โดยส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากภายนอกแล้วเดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ และมีบางส่วนติดเชื้อจากการร่วมสังสรรค์ ดื่มกินสุรา และมีกิจกรรมทางสังคม เช่น งานประเพณีต่าง ๆ ซึ่งมักมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเสี่ยงต่อการติตเชื้อเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ การรักษาระยะห่าง ทางสังคมที่เหมาะสมได้

จึงสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มเติม เพื่อหยุดการระบาดโรคติตเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ดังนี้

มาตรการปิดบ้านโดยดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๒ -๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดจะถูกกักกัน รวมทั้งกักกันครอบครัวและผู้ร่วมอาศัยในครัวเรือนทุกคนเป็นเวลา ๑๔ วัน

๒ งดจำหน่าย จ่าย แจก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในจังหวัดบุรีรัมย์

๓ งดงานบุญ ประเพณี ทุกประเภท ยกเว้นงานศพ โดยต้องได้รับอนุญาต จากนายอำเภอของท้องที่ที่จัดงานศพ และดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

(โทษสูงสุด จำคุก ๑ปี หรือปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

นายรัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

“ถ้าไม่อยากให้พ่อ แม่ หรือคนที่คุณรักถูกกักตัว กรุณาเก็บตัวอยู่ที่เดิม อย่ามาบุรีรัมย์”

มาตรการปิดบ้าน จับจริง กักจริง กักทั้งครอบครัวถ้าไม่อยากให้พ่อ แม่ หรือคนที่คุณรักถูกกักตัว กรุณาเก็บตัวอยู่ที่เดิม อย่ามาบุรีรัมย์

Posted by ลุงเนวิน on Wednesday, April 1, 2020