กรุงไทยปิดสาขาสี่แยกราชวงศ์ 14 วัน หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

0
กรุงไทยปิด,โควิด-19,กักตัว 14 วัน

ธ.กรุงไทยแจ้งปิดสาขาสี่แยกราชวงศ์ 14 วัน หลังพบพนักงานมีอาการป่วยเป็นไข้และพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้พนักงานทุกคนในสาขาดังกล่าวกักตัว 14 วัน โดยจะเปิดให้ใช้บริการสาขาวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ธ.กรุงไทยแจ้งปิดสาขาสี่แยกราชวงศ์ 14 วัน หลังพบพนักงานมีอาการป่วยเป็นไข้และพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้พนักงานทุกคนในสาขาดังกล่าวกักตัว 14 วัน โดยจะเปิดให้ใช้บริการสาขาวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงไทย ได้รับแจ้งว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สาขาสี่แยกราชวงศ์ มีอาการป่วยเป็นไข้และได้หยุดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 หลังพบปะกับเพื่อนเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 และต่อมาทราบว่าเพื่อนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พนักงานรายดังกล่าวจึงได้เฝ้าสังเกตอาการ และได้พบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล ซึ่งได้รับการยืนยันว่า มีเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงได้หยุดปฏิบัติงานที่สาขาทันที

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และเป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของธนาคาร รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารจึงหยุดให้บริการและปิดสาขาสี่แยกราชวงศ์เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1-14 เมษายน 2563 และขณะนี้ได้ทำความสะอาด กำจัดเชื้อโรค อบโอโซน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 15 เมษายน 2563  รวมทั้งให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานที่สาขาดังกล่าวหยุดปฏิบัติงาน ควบคุมตัวเองที่สถานพักอาศัยอย่างเคร่งครัด และตรวจหาเชื้

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

เนื่องจากพนักงานรายดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้รักษาเงิน จึงไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับลูกค้าโดยตรง ประกอบกับธนาคารได้ปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคม และให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยระหว่างให้บริการลูกค้า อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอให้ลูกค้าที่ได้ใช้บริการที่สาขาสี่แยกราชวงศ์ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เฝ้าสังเกตอาการตนเอง และอยู่ในที่พักอาศัย

ธนาคารให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้าและพนักงาน โดยได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสอย่างเคร่งครัด โดยได้รายงานเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาเยาวราช สาขาสำเพ็ง สาขาราชวงศ์

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
2 เมษายน 2563

ที่มาข้อมูล :

ธนาคารกรุงไทย : กรุงไทยแจ้งปิดสาขาสี่แยกราชวงศ์ 14 วัน หลังพนักงานติดเชื้อโควิด-19
สำนักข่าวฐานเศรษฐกิจ : กรุงไทยพบพนักงานติดเชื้อโควิด แจ้งปิดสาขาสี่แยกราชวงศ์ 14 วัน