“หมอวรงค์” พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ชูหญ้าเนเปียร์ วัตถุดิบมหัศจรรย์เปลี่ยนแปลงประเทศ

0

“หมอวรงค์” พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ชูหญ้าเนเปียร์ วัตถุดิบมหัศจรรย์เปลี่ยนแปลงประเทศ

จากกรณีที่วันนี้ (11 พ.ค. 65) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี พร้อมนายธนุ สุขบำเพิง, นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ รองหัวหน้าพรรค และนายปฏิยุทธ ทองประจง กรรมการบริหารพรรค ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ร่วมพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มโคขุนที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ ณ บ้านหนองไร่ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

นพ.วรงค์ กล่าวว่า วันนี้ได้มาพบพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุน ด้วยหญ้าเนเปียร์ เราตั้งใจมาพูดคุยให้พี่น้องได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีนักคิด นักวิจัย ได้มามอบหมายให้กับไทยภักดี โดยใช้หญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นหญ้าที่เติบโตเร็ว จะเป็นวัตถุดิบที่นำไปสู่การผลิตปุ๋ยยูเรียชีวภาพราคาถูก ปัจจุบันปุ๋ยยูเรีย 1 ถุง 50 กิโลกรัม ราคา 1,700 บาท และราคาจะเหลือเพียง 750 บาท
และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้เหลือเพียงหน่วยละ 2.50 บาท รวมทั้งผลิตก๊าซหุงต้มในกิโลกรัมละ 7 บาทเท่านั้น ทีมงานได้ทำการวิเคราะห์ว่าเมื่อปลูกหญ้าเนเปียร์ 1 ไร่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ 13,000 บาท นี่คือการเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทย หญ้าเนเปียร์ไม่ใช่แค่เอาไว้เลี้ยงสัตว์ แต่จะเป็นวัตถุดิบในการเปลี่ยนแปลงประเทศ และเราจะเป็นประเทศที่พึ่งพาตนเอง โดยไม่ต้องนำเข้าพลังงาน
ตัวแทนเกษตรกร กล่าวว่า โดยปกติแล้วจะตัดหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกครบ 2 เดือนเอาไปโม่และผสมอาหารให้โคขุนกิน เพื่อเป็นลดต้นทุนในการเลี้ยง และเห็นด้วยกับพรรคไทยภักดีในการทำโครงการนี้ ซึ่งถ้าสามารถทำได้จริง เกษตรกรอยู่ได้แน่นอน โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใคร