ไทยภักดีแถลงด่วน! จี้ลาซาด้าขอโทษ-รับผิดชอบ ซัดพรรคบางพรรคไร้สำนึกต่อสถาบันชาติ

0

จากกรณีการทำโฆษณาของลาซาด้า ที่มีนาราเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว แม้จะมีแถลงการณ์ออกมา แต่สังคม ประชาชนชาวไทยก็ยังไม่รู้สึกว่าผู้บริหารองค์กรดังกล่าวจะแสดงความรับผิดชอบที่มากกว่า หรือ เหมาะสมยิ่งกว่านี้!?!

ล่าสุดวันนี้ 11 พฤษภาคม 2565 พรรคไทยภักดี ได้ออกแถลงการณ์พรรคไทยภักดี ต่อกรณี Lazada ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า

จากโฆษณาของ Lazada ที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงทั้งทางพฤติกรรมและเจตนา อันได้แก่

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

1.พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เป็นการดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงและมีเจตนาบูลลี่ สร้างความเสื่อมเสียแก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนไทยโดยทั่วไป

2.พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เป็นการล้อเลียนและบูลลี่ผู้ที่เจ็บป่วย หรือผู้พิการที่นั่งวีลแชร์ อันเป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลก มิอาจยอมรับได้

3.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Lazada ไม่ได้แสดงความผิดรับผิดชอบในการออกมาขอโทษอย่างจริงใจ

นอกจากนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวยังปรากฏว่า มีพรรคการเมืองบางพรรค บิดเบือนความผิดของ Lazada รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์กองทัพไทย ที่ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันหลักของชาติ ทั้งที่พรรคการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญไทย มีหน้าที่ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

“การกระทำของพรรคการเมืองบางพรรค ไม่ได้แยแสใส่ใจ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถาบันหลักของชาติ แต่กลับปกป้องเห็นใจต่อการดำเนินธุรกิจของ Lazada

พรรคไทยภักดี จึงได้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนอย่างหนักแน่น ขอเรียกร้องให้ Lazada แถลงการณ์ขอโทษต่อประชาชนคนไทยด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบอย่างจริงใจ และเรียกร้องให้พรรคการเมืองทุกพรรค ได้ตระหนักและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการปกครองระบอบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พรรคไทยภักดี จึงขอแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นอีกในอนาคต”