สหรัฐหูผึ่ง!!กัมพูชา-อินโดนีเซีย-ไทยจัด 3 ประชุมใหญ่พ.ย.นี้ ชี้ชะตาอาเซียนทั้งการเมือง-เศรษฐกิจ-พลังงาน

0

สามประเทศสมาชิกอาเซียนแถลงร่วม ประกาศกำหนดการสำคัญ ของการประชุมใหญ่ระหว่างประเทศในฐานะเจ้าภาพ ที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ ช่วงเดือน พ.ย. 2565 เน้นความร่วมมือในการเผชิญปัญหาวิกฤตต่างๆ และเป็นตัวของตัวเองในนโยบายต่างประเทศ ยืนยันจะร่วมมือกันทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี สร้างความแข็งแกร่งในทุกด้านร่วมกัน และเผื่อแผ่ไปยังทั่วโลก ชูสันติภาพเป็นหัวใจสำคัญ

วันที่ 4 พ.ค.2565 สำนักข่าวซินหัวไทย รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา อินโดนีเซีย และไทย ออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยกำหนดการจัดการประชุมสุดยอด 3 เวทีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มจี20 (G20) ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. และไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. นี้

แถลงการณ์ระบุว่าการประชุมสุดยอดอาเซียน จี20 และเอเปก มีความคล้ายคลึงกันในด้านการสร้างโอกาสพิเศษให้ทุกประเทศที่เข้าร่วมช่วยกันพัฒนาวาระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงความพยายามร่วมกันเพื่อนำสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมมาสู่ประชาชนทุกคน

การประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของบรรดาผู้นำในการเพิ่มความยืดหยุ่นของภูมิภาคอาเซียนเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนทั่วโลก และรักษาบทบาทของอาเซียนในฐานะแกนกลางของสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาค รวมทั้งเร่งดำเนินความความพยายามร่วมกันเพื่อฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มจี20 มีธีมว่า “ฟื้นตัวร่วมกัน ฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้น” มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการกู้คืนที่แข็งแกร่งและครอบคลุมสำหรับทุกคน ประธานาธิบดีชาวอินโดนีเซียมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่า G20 จะมีความเกี่ยวข้องไม่เฉพาะกับสมาชิกของตนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วโลกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนา 

 

แถลงการณ์ระบุ“การประชุมข้างต้นระบุประเด็นสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ “การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาปัตยกรรมสุขภาพโลก การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน เพื่อช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วโลก”

ขณะการประชุมสุดยอดเอเปก  มีธีมว่า APEC ปี 2022 “โปร่งใส เชื่อมต่อ สมดุล” ซึ่งเอเปกเป็นเวทีเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยังคงเดินหน้าเสาะหาแนวทางการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ของชุมชนเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง ก้าวหน้า ยืดหยุ่น และสงบสุข

ทั้งสามประเทศสมาชิกอาเซียนให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือ และยกระดับความเป็นศูนย์กลาง  ความน่าเชื่อถือ และการมีส่วนร่วมของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพระดับภูมิภาคและระดับโลก