COVID-19 หายนะไวรัสล้างโลก USAยอดติดเชื้อพุ่งทยานยืนหนึ่ง

0
COVID-19 หายนะไวรัสล้างโลก USAยอดติดเชื้อพุ่งทยานยืนหนึ่ง

รายงานสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในอาณาเขตของ สถานกงศุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ณ สถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดCOVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วทั้งโลก ทำให้มีผู้คนติดเชื้อไวรัสกันอย่างรวดเร็ว และด้วยเหตุที่COVID-19เป็นเชื้อไวรัสที่อุบัติใหม่ทำให้การรับรู้ถึงการป้องกัน การรักษาดูแลตัวเองของทุกคนบนโลก ดูเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เป็นผู้อยู่รอดในสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19นี้

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีรายงานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ถึงยอดติดเชื้อไวรัสCOVID-19 และยอดผู้เสียชีวิตจากCOVID-19ในUSA ซึ่งแบ่งตามรัฐได้ ดังนี้

๊USA,COVID-19,โควิด19
COVID-19 หายนะไวรัสล้างโลก USAยอดติดเชื้อพุ่งทยานยืนหนึ่ง

(สถิติ ณ วันที่ 1เม.ย.2563)
1.Washington ติดเชื้อ 5,482 เสียชีวิต 225
2.Oregon ติดเชื้อ 692 เสียชีวิต 18
3.Nevada ติดเชื้อ 1,141 เสียชีวิต 26
4.Califonia ติดเชื้อ 8,612 เสียชีวิต 184
5.Utah ติดเชื้อ 888 เสียชีวิต 5
6.Arizona ติดเชื้อ 1,290 เสียชีวิต 24
7.Alaska ติดเชื้อ 133 เสียชีวิต 3
8.Saipan ติดเชื้อ 6 เสียชีวิต 1
9.Guam ติดเชื้อ 77 เสียชีวิต 2
10.Motana ติดเชื้อ 208 เสียชีวิต 5
11.Idaho ติดเชื้อ 525 เสียชีวิต 9
12.Wyoming ติดเชื้อ 120 เสียชีวิต 0
13.Colorado ติดเชื้อ 2,968 เสียชีวิต 69
14.New Mexico ติดเชื้อ 316 เสียชีวิต 5
15.Hawaii ติดเชื้อ 224 เสียชีวิต 1

บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า
บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า