ร.ร.ท้องถิ่นปลอดภัย กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น คลายกังวลผู้ปกครอง ด้วยมาตรการเข้ม

0

จากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีสารคดีโครงการ “โรงเรียนท้องถิ่นปลอดภัย (Safe Local School)” โดยโรงเรียน แพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการนั้น

ทั้งนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า พวกเรากำลังอยู่ในยุคที่ไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดผลเสียหลายอย่างในวงกว้างต่อระบบในประเทศ และรวมไปถึงทั่วทั้งโลก หนึ่งในนั้นคือด้านของการศึกษาของเด็กนักเรียน วัยที่กำลังต้องการพัฒนาการอย่างครบด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ และอารมณ์ แต่เมื่อมีภาวะโรคระบาดเข้ามา โรงเรียนจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะด้วยทั้งการรวมตัวกันของนักเรียนจำนวนมาก กิจกรรมที่นักเรียนต้องทำร่วมกัน

แม้กระทั่งเรื่องโภชนาการของเด็กนักเรียน ผู้ปกครองเกือบทุกคนมีความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัย แต่วันนี้ครับ เราจะพามาดูมาตรการด้านความปลอดภัยของโรงเรียน แพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับคัดเลือกจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ โครงการ “โรงเรียนท้องถิ่นปลอดภัย (Safe Local School)” เดียวเราไปดูกันว่า โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา  มีมาตรการ การดูแลนักเรียนจากไวรัสโควิด-19 ในด้านไหนบ้าง ที่นี่มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นให้กับนักเรียนด้วยการวัดอุณหภูมิ/วัดไข้ และมีการประเมินความเสี่ยงของนักเรียนจากการสอบถามครูประจำชั้น

ต่อมาคือมาตรการในการสวมใส่หน้ากากอนามัย รักเรียน ครู บุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการในบริเวณของโรงเรียนทุกคน ต้องมีการสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยก่อนเข้ามาในโรงเรียนอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาวคามปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มีการจัดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ในจุดต่างๆดังนี้

1.หน้าป้อมยามบริเวณทางเข้าโรงเรียน

2.หน้าอาคารเรียนทั้ง 2 อาคาร

3.ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องเรียน เป็นต้น

จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ในเรื่องสภาพอากาศในห้องเรียน ก็ได้มีการเปิดประตู และหน้าต่างเพื่อให้อากาศได้มีการถ่ายเท มีมาตราการในการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

 

มีการพิจารณาควบคุมจำนวนนักเรียน ลดความแอดอัด ลดเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดพื้นที่ ที่นักเรียนใช้ร่วมกัน ก่อนและหลังใช้งานททุกครั้ง

ในเรื่องของใช้ส่วนตัวที่นักเรียนใช้ที่โรงเรียน ก็ได้มีการจัดให้ใช้ของส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ และช้อนรับประทานอาหาร  เป็นต้น

ในด้านครัวของโรงเรียน ก็ได้มีการกำชับอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับความสะอาดด้านโภชนการ เช่น การแต่งการของแม่ครัวที่ปรุงอาหาร ต้องแต่งกายให้มีความสะอาด ผูกผ้ากันเปื้อน ไม่หมวกเก็บผมอย่างมิดชิด ไม่ใช่มือสัมผัสอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วโดยตรง

และเรื่องของอาหารที่นักเรียนจะได้รับประทานเข้าไปนั้น ก็มีการเน้นเรื่องการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น การปรุงสุกใหม่ทุกครั้งให้เด้กได้รับประทาน

ห้องครัว มีการทำการฆ่าเชื้อ ทุกวันทั้งก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง

จัดให้มีการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 แก่นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในการรับมือกับโรคได้อย่างดี

(ชม สารคดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตอนที่ 2 โรงเรียนท้องถิ่นปลอดภัย ใส่ใจความเป็นเด็ก

https://www.youtube.com/watch?v=2FKDSkxkigk)