กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ฉายรร.มาตรการปลอดภัยโควิด ยกแพรกษาฯโรงเรียนต้นแบบ

0

จากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ผลิตสารคดี โครงการ “โรงเรียนท้องถิ่นปลอดภัย (Safe Local School)” ต้นแบบโรงเรียนมาตรการความปลอดภัย รับมือโควิด-19 โดย โรงเรียน แพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการนั้น

ทั้งนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่เพียงแค่การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องระบบงานในการบริหารท้องถิ่น แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าทางกรมก็ได้ให้การส่งเสริมเกี่ยวกับด้านการศึกษาด้วย โดยกรมส่งเสริมให้สถานศึกษากำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการกรณ์สถาการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ และยิ่งในตอนนี้ยุคที่มีไวรัสโควิด-19 กำลังเป็นโรคแพร่ระบาดนั้น

 

สิ่งที่ต้องกำชับ และดูแลเป็นพิเศษคงไม่พ้นเรื่องการจัดการความปลอดภัยทางร่างกายของนักเรียน ทางกรมได้เลือก โรงเรียน แพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านความปลอดภัย ในตอนนี้เราจะมาพูดถึง การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และวิธีการรับมือกับภาวะโรคระบาดแบบนี้ ว่าที่โรงเรียน แพรกษาวิเทศศึกษา มีการจัดการอย่างไร

การจัดโต๊ะ – เก้าอี้ ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร และยังมีการจัดการเรื่องอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก โดยการเปิดประตูและหน้าต่าง มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้  อุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียนและจุดสัมผัสเสี่ยง ก่อนและหลังการใช้งานอยู่เสมอ รวมไปถึงการจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และยังมีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่อการทำกิจกรรมต่างๆอีกด้วย

ในด้านการรับประทานอาหาร ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการทานอาหารในห้องเรียน พร้อมกับการนำอุปกรณ์การรับประทานอาหารมาด้วยตัวเอง และทางแม่ครัวของโรงเรียนได้มีการจัดบริหารอาหาร ปรุงสำเร็จสุกใหม่ทุกมื้อ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเองในด้านโภชนา

ในด้านของห้องพยาบาล มีการจัดครูหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลนักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครองมารับ และมีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วยทุกคน เพื่อสร้างไทม์ไลน์ที่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ เมื่อมีเหตุจำเป็น และยังมีการจัดครูหรือเจ้าหน้าที่ ผู้ชำนาญ จัดตรวจ ATK ให้นักเรียน เป็นรายบุคคลอีกด้วย

เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลมีบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองทุกคน และมีการประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อรองรับนักเรียนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ในพื้นที่บริเวณของสนามกีฬาภายในโรงเรียน ได้มีการจัดการเว้นระยะห่างในการสอน ของบริเวณสนาม จัดให้มีการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกคน

ในส่วนของห้องก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด ทุกคนต้องมีการตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือสำหรับครูและนักเรียน รวมไปถึงการเว้นระยะห่างการนั่งอ่านหนังสือ อย่างน้อย 1-2 เมตร ตามมาตราการ

ในส่วนของรถรับ-ส่งนักเรียน ได้มีการทำความสะอาดรถรับนักเรียน และบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนและหลังรับนักเรียนทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

นักเรียนทุกคนที่ใช้บริการรถรับนักเรียน จะต้องมีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการ มีการจัดที่นั่งบนรถนักเรียน ให้มีฉากกั้นเว้นระยะห่าง  และหลังจากที่ให้บริการเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะทำการ เปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก

(ชม สารคดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตอนที่ 1 ต้นแบบมาตรการความปลอดภัย รับมือโควิด 19

https://www.youtube.com/watch?v=HyR42hIA8os)