ชำแหละลึก ยุทธวิธีต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบใหม่ ใช้ นักร้อง-ดารา เป็นเครื่องมือ โจมตีนายกฯ

0

ไม่ใช่การ คอลเอาต์ธรรมดาแล้ว! ชำแหละลึก ยุทธวิธีต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบใหม่ ใช้ นักร้อง-ดารา เป็นเครื่องมือ โจมตีนายกฯ!?

ยุทธวิธีต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบใหม่ ใช้ นักร้อง ดารา ด่านายกฯ
รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา ประธานยุทธศาสตร์วิจัยสถาบันทิศทางไทย
(๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

จากกรณีที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่กระทบการเมือง ของกลุ่มดารา นักร้อง จากข้อมูลที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการตั้งคำถามไปยังรัฐบาลเรื่องของการจัดการวัคซีน ซึ่งก็เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปของทุกฝ่ายที่ช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่อาจไม่ได้วัคซีนที่คิดว่าน่าจะดีกว่าวัคซีนที่ประเทศไทยกำลังฉีดให้อยู่ในปัจจุบัน

การกล่าวถึงการทำหน้าที่ของระบบราชการ ของการบริการในการจัดหาเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลขณะที่ผู้ป่วยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก การไม่พอใจต่อการระบาดของเชื้ออย่างรวดเร็วมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น และการไม่สามารถมีรายได้หรือประกอบการงานได้ในช่วงของการมีมาตรการต่างๆ ก็เป็นเรื่องปกติที่จะกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ หลายประเทศในโลกนี้ก็หาได้ต่างจากประเทศไทยไม่

และการจะเคลมหรืออ้างว่าเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะมากล่าวหารัฐบาล ประจานนายกฯ ก็แล้วแต่สื่อบางค่ายจะว่ากันไป

ดารา นักร้อง ก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง ประเด็นนี้ไม่มีใครเถียง การวิพากษ์วิจารณ์ กับการด่าทอ มันก็ต่างกัน สำหรับประเด็นหลังคือการด่าทอ ให้ร้าย ใครก็ตามก็ไม่มีสิทธิทำ การที่ดารา นักร้อง จะวิพากษ์ วิจารณ์ ก็มีสิทธิทำได้อยู่แล้ว แต่การจะไปเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาการดำเนินการทางการเมืองไม่ว่าจะของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ กลุ่มใด ก็อาจต้องพึงระวังให้ดี ว่ากำลังนำไปสู่การเลือกข้างและทำลายล้างทางการเมืองของฝ่ายตรงกันข้ามอยู่หรือไม่

ถ้าดารา นักร้อง ท่านใดที่เลือกข้างทางการเมือง และต่อสู้เพื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทางการเมือง ก็ไม่ขอกล่าวถึงและเป็นสิทธิของท่าน เอาให้ชัด จะเรียกร้องให้นายกลาออก เพราะเป็นนายกที่แย่ในสายตาคุณ ก็ทำไป ทุกฝ่ายเข้าใจได้ และคนส่วนใหญ่เข้าใจคุณ เช่น กรณีที่พระเอกท่านหนึ่งที่เคยลงรับสมัครเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง เรียกร้องให้ นายกลาออก หรือนักร้องชื่อดังที่ด่าประจานรัฐบาลอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็เข้าใจได้เพราะคุณเป็น “ดารา นักร้อง ที่เกี่ยวข้องการเมือง” ความชัดเจนแบบนี้ไม่มีใครว่า

แต่ถ้าดารา นักร้อง ท่านใด ที่กำลังทำไปตามแรงเหวี่ยงของสื่อ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเลือกข้างทางการเมือง ถ้าคุณจะกล่าวให้ร้ายต่อ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือรัฐบาล ด้วยถ้อยคำต่างๆ ทั้งเสียดสี โจมตี ให้ร้าย หยาบคาย แตกต่างกันไป

ซึ่งการดำเนินการแบบนี้ก็จะนำไปสู่มาตรการของการโต้กลับจากฟากฝั่งการเมืองในส่วนของรัฐบาล ดารา นักร้อง ท่านทราบหรือไม่ว่า ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของ “ยุทธวิธีต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบใหม่” ที่ฝายตรงข้ามกับฝ่ายบริหารรัฐ กำลังใช้ “Influencer” ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย และ ดารา นักร้อง คือ Influencer ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ท่านพูดอะไร ท่านกล่าวอะไรไป ท่านเขียนอะไรไป ก็จะส่งผลต่อประชาชนในวงกว้าง

การสร้างกลยุทธ์ การต่อสู้ทางการเมือง ให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน กล่าวเสียดสี โจมตี ให้ร้าย หยาบคาย ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความกล้า เป็นคนที่โดดเด่น ยิ่งหยาบคายมาก ก็จะถูกตีความว่าเป็นคนที่กล้ามาก ยิ่งมีการดำเนินการต่อคนที่มีระดับสูงมากก็ยิ่ง โดดเด่นมาก ถือเป็น “การปลดแอก” “การไม่ทน” “การเป็นคนที่มีประชาธิปไตย” ฯลฯ แต่ยกลยุทธ์หรือยุทธวิธีนี้ ได้ผลน้อยลงทุกที

การใช้ Influencer จึงถูกนำมาใช้มากขึ้นทุกที และการผลักใด้ ดารา นักร้อง ซึ่งเป็น Influencer ที่สำคัญมากๆ กลายเป็นคู่ขัดแย้งของฟากฝั่งรัฐบาล จึงมีให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นทุกที

ดารา นักร้อง ของกลุ่มที่เรียกว่า สลิ่ม ที่ฝ่านมากก็ไม่ได้ออกมาเป็นกันชนให้รัฐบาลแต่อย่างใด แต่ที่ออกกันมาก็เพราะมีการโจมตีให้ร้ายสถาบันสูงสุดของชาติ เท่านั้น แต่ดารา นักร้อง ที่ออกกันมาในขณะนี้ ในการเสียดสี หรือ โจมตี หรือให้ร้าย หรือ ด่าทอด้วยข้อความที่หยาบคาย และบอกว่านี่คือกระบอกเสียงของประชาชน ก็ควรเลือกหรือแสดงให้ชัดว่าไม่ได้อยู่ฟากฝั่งตรงข้ามทางการเมือง

ไม่มีส่วนได้เสียทางการเมือง และเป็นการดำเนินการในนามประชาชนเพราะดารา นักร้อง ก็เป็นคนของประชาชน ท่านก็จงอย่าให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีนี้ในการต่อสู้กันทางการเมือง เพราะท่านเป็น Influencer ที่สำคัญ ซึ่งขณะนี้บ้านเมืองอยู่ในขั้นวิกฤติ ต้องก้าวฝ่านความขัดแย้งเพื่อแก้ปัญหาชาติร่วมกัน

หลายฝ่ายเห็นพ้องกันมากขึ้นว่า การที่ ดารา นักร้อง ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยการเสียดสี หรือ โจมตี หรือให้ร้าย หรือ ด่าทอด้วยข้อความที่หยาบคายต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมากขึ้น เป็นเพราะสถานีช่องบันเทิงสำคัญหลายช่องก็ถูกตั้งคำถามถึงเรื่องเหล่านี้อยู่ไม่น้อย มีการกล่าวเสียดสีขณะดำเนินรายการทั้งรายการข่าวหรือรายการอื่นๆ ก็มีให้เห็นมากมาย

ขออย่าให้ ดารา นักร้อง ทำแบบนี้เพราะเห็นตัวอย่างจากช่องเหล่านี้ หรือ ทำไปเพราะได้รับการคอมเม้นท์เห็นด้วยในช่องทางการสื่อสารในฐานะ Influencer ของท่านเลย ถ้าท่านไม่ได้ประสงค์จะสร้างความแตกแยก หรือฝักใฝ่ทางการเมือง ก็จงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งให้เกิดการแก้ไขปัญหา สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาวิกฤติชาติร่วมกันในฐานะ Influencer ที่สำคัญของชาติเถิด