สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) เดือนเมษายน 63 ใช้ได้ 6 สิทธิ์

0
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,บัตรคนจน,สิทธิ์
หลังจากมาตรการเยียวยารับเงิน 15,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com มีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก ก็มาถึงคราวของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนกันบ้างว่าได้สิทธิ์อะไรบ้างใน เดือนเมษายน 2563 นี้

หลังจากมาตรการเยียวยารับเงิน 15,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com มีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก ก็มาถึงคราวของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนกันบ้างว่าได้สิทธิอะไรบ้างใน เดือนเมษายน 2563 นี้

เตรียมใช้เงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน โดยไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการช่วยเหลือเงินจากเราไม่ทิ้งกันเดือนละ 5000 บาทและยังคงใช้ได้สิทธิบัตรคนจนเหมือนเดิมทุกเดือนด้วย ในส่วนของบัตรยังคงใช้ได้เหมือนเดิมทุกเดือน หรือบัตรคนจน เดือนเมษายนนี้ ได้ 6 สิทธิพิเศษ ดังนี้

1.สิทธิการใช้บัตรรูดซื้อสิ้นค้า 200-300 บาท

2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท

3.ส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุ้งต้ม 45 บาท

ค่าใช้จ่ายสินค้า,ค่าเดินทาง,ค่าแก๊ส

4.วงเงินคืนภาษีสำหรับการนำบัตรคนจนไปรูดซื้อสิ้นค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีสูงสุด 500 บาท

5.เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บาท

6.เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาท

ค่าน้ำ,ค่าไฟ

ข้อมูลจาก :

สำนักประชาสัมพันธ์เขต7 : เตรียมใช้เงิน #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน เม.ย.63