ทิศทางไทย ส่งต่อไอเดียสุดเจ๋ง “นายกฯ” ผลักดันต่อ สร้าง “โรงพยาบาลเรือไทย” สู้วิกฤติโรคระบาด

0

สุดยอดแนวคิด!? “ทิศทางไทย” ส่งต่อไอเดียสุดเจ๋ง “นายกฯ” ผลักดันต่อ สร้าง “โรงพยาบาลเรือไทย” สู้วิกฤติโรคระบาด ในอนาคต!?

แนะลุงตู่ดันไอเดียสร้าง “โรงพยาบาลเรือไทย” ไว้สู้วิกฤติโรคระบาด
รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชระเบียน ม.มหิดล และประธานยุทธศาสตร์วิจัยสถาบันทิศทางไทย
(๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จากกรณีที่มีปัญหาเรื่องโรงพยาบาลและเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยจากโรคระบาดช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ จากข้อมูลของจำนวนเตียงที่มีการเผยแพร่อยู่ในปัจจุบันสำหรับการสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในประเทศไทยโดยมีจากเขตต่างๆ ซึ่งมีการแบ่งเขตทางสาธารณสุขออกเป็น ๑๒ เขตก็ประมาณ ๒๔,๐๐๐ เตียง และในส่วนของกรุงเทพมหานครที่ประกอบด้วยโรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค ทหาร ตำรวจ กรุงเทพฯ และเอกชน รวมกันก็ประมาณ ๔,๕๐๐ เตียง

จากนั้นก็มีการทำเตียงสนามและปรับที่พักเป็นกึ่งโรงพยาบาลในลักษณะ Hospitel ที่เพิ่มขึ้นอีก ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ เตียงและพยายามดำเนินการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง แต่หลายที่ก็ได้รับการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ การมีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อรองรับการระบาดของโรคเพราะในอนาคตความสามารถต่อการแพร่กระจายของโรคอาจรุนแรงกว่าโควิดที่เจออยู่ก็ได้

หรือกรณีที่เจอสถานการณ์ของโรคที่ระบาดอยู่แต่เจอกรณีที่ไม่แน่ใจเรื่องของการกลายพันธุ์ หรือการเข้าตรวจพบโรคระบาดจากการหลบหนีเข้าประเทศ ก็น่าจะต้องมีแนวคิดในการสร้างโรงพยาบาลที่สามารถแยกออกไปจากพื้นที่ได้ และสิ่งที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ก็คือ โรงพยาบาลเรือ หรือ เรือโรงพยาบาล (Hospital Ship)

กรณีตัวอย่างของการสร้างโรงพยาบาลเรือของสหรัฐอเมริกาที่ให้กองทัพเรือสหรัฐฯ มีเรือโรงพยาบาลถึง ๒ ลำ คือ USNS Mercy และ USNS Comfort ซึ่งทั้งสองเป็นเรือเก่าที่ดัดแปลงจากเรือบรรทุกน้ำมัน เป็นเรือโรงพยาบาลโดยเฉพาะ โดยมีข้อมูลของ เรือโรงพยาบาลนี้คือ รองรับผู้ป่วยได้มากถึง ๑,๐๐๐ เตียง ห้องผ่าตัด ๑๒ ห้อง ห้องแล็ปห้องเอ็กซเรย์ที่ทันสมัย และการสร้างเรื่องที่เป็นเรือพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดอย่าง The Global Mercy จาก Swedish Stena RoRo ที่สร้างเรือสำหรับการพยาบาลที่มีพื้นที่รวมถึง ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร (Stena RoRo, 2021)

และในประเทศไทยของเราก็สามารถสร้างเรือต่อเรือจากศักยภาพของหน่วยงาน อย่างกรมอู่ทหารเรือ และบริษัทในประเทศ เรามีบริษัทที่มีศักยภาพอย่าง มาซัน ที่เป็นอู่ต่อเรือสัญชาติไทย เรามีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรนาวี (วิศวกรการต่อเรือ) ที่ศึกษาทางด้านวิเคราะห์ ออกแบบ ผลิตและประกอบพาหนะทางน้ำและระบบภายในตัวเรือ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการการต่อเรือ

หรือการที่จะประสานในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการต่อเรือร่วมกับต่างประเทศ โดยการวิจัยและพัฒนา Hospital Ship อย่างจริงจังได้รับการสนับสนุนให้เป็นวาระเร่งด่วน ในการพัฒนาสู่การสร้างเรือเพื่อการพัฒนาไปเป็น “โรงพยาบาลเรือ” ในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

สถาบันทิศทางไทย ขอเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี ที่จะผลักดันอย่างจริงจังในการศึกษาและวางแผนในการสร้าง Thailand Hospital Ship เพื่อการรองรับโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น ซึงอาจมีความรุนแรงมากกว่าที่เคยมี การช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ในสถานการณ์ภัยพิบัติ การจับกุมและกักตัวคนที่หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลที่วิตกเรื่องการนำโรคร้ายเข้าสู่ประเทศ หรือสถานการณ์อื่นๆ