“ดร.แสงเทียน” ชี้ชัดลต.ซ่อมนครศรีฯ คนมองข้ามผลงาน แต่ให้ค่าการปกป้องสถาบัน

0

จะว่าฮือฮาก็คงไม่ผิดนัก ซึ่งคอการเมืองแถวเมืองคอนกลั้วปากกาแฟว่าทำไม เหตุไฉนตระกูลเสนพงศ์จึงพ่ายแพ้ให้กับพรรคอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ คนปักษ์ใต้เบื่อพรรคสะตอ หรือ แค่สั่งสอนคนบางคนหรือไม่ ความพ่ายแพ้นี้น่าอับอาย หากแหลงเป็นภาษาใต้ก็ต้องบอกว่า บัดสีอย่างแรง!!!

ล่าสุดวันนี้ 8 มีนาคม 2564 รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา ประธานยุทธศาสตร์วิจัยสถาบันทิศทางไทย ได้เขียนบทความถึงผลการเลือกตั้งที่สะท้อนการเมืองไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง โดยจั่วหัวไว้ว่า เลือกตั้งซ่อมนครศรีฯ บทสะท้อนคนเมืองคอนยังมองข้ามผลงานแต่ให้ค่าของความชัดเจนในการปกป้องสถาบันฯ

จากกรณีที่ผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราชเขต 3 ในพื้นที่เขต 4 อำเภอ อ.ชะอวด อ.พระพรหม อ.จุฬาภรณ์ และอ.เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 241 หน่วยเลือกตั้ง จากประชากรทั้งหมดเกือบสองแสนคนโดยเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นคน โดยทางนายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จากพรรคพลังประชารัฐ ที่ชนะพรรคที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างพรรคประชาธิปัตย์ แม้จะมีการวิเคราะห์ทางการเมืองมากมาย ซึ่งผลการเลือกตั้งยังสะท้อนความคิดความเห็นของพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาแล้ว การที่มีพรรคอื่นมาแทรกและสามารถคว้าชัยไปได้ในพื้นที่นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากต่อท่าทีของพรรคในช่วงที่ผ่านมา

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

จากการสอบถามจากประชาชนบางส่วนก็พบว่ามีจำนวนมากที่ให้บทสะท้อนความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะตรงกันว่า ยังรักพรรคประชาธิปัตย์  และไม่มีวันเสื่อมคลายแต่การที่คนในภาคใต้ยอมเลือกพรรคอื่นทั้งที่รักพรรคประชาธิปัตย์ และยังเชื่อมั่นกับพรรคที่ไม่มีเจ้าของพรรค สามารถให้คนธรรมดาจากภาคใต้สามารถขึ้นไปเป็นหัวหน้าพรรคได้ รวมถึงคำสอนจากผู้ใหญ่ที่สอนกันมาว่า คนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาได้สร้างคุณูปการอย่างไม่สามารถจะลืมได้ โดยในพื้นที่นครศรีธรรมราชนั้นที่สำคัญ อาทิ ท่านสุรินทร์ มาศดิตถ์ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ท่านสุรินทร์ พิศสุวรรณ

สิ่งเหล่านี้สะท้อนความรัก ความภักดีของคนในพื้นที่นครศรีธรรมราชต่อพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นอย่างดี แต่การที่ยอมเลือกพรรคการเมืองอื่นเพราะมีเหตุผลสำคัญประการหนึ่งตอนเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาก็คือการมุ่งผลไปที่การเลือกนายกรัฐมนตรี และเหตุผลสำคัญจนมาถึงการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ด้วยก็คือ เหตุผลจากความชัดเจนในการแสดงออกเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันฯ และการสร้างความสงบให้กับบ้านเมือง ส่วนประเด็นในเรื่องของผลงานพบว่าประชาชนก็มีส่วนหนึ่งที่เห็นว่าเป็นผลงานแต่ก็ให้เครดิตกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ความพึงพอใจต่อนโยบายการเกษตร หรือนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบรรเทาความเดือดร้อนจากการแจกเงินและสวัสดิการ แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างนโยบายต่างๆ ประชาชนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนักในครั้งนี้

บทสะท้อนบางประการจากการเลือกตั้งซ่อมของเขต 3 นครศรีธรรมราชในครั้งนี้ ก็เห็นปัจจัยสำคัญบางประการที่มาจากบทบาทและการแสดงออกของ ส.ส. บางคนในพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่นครศรีธรรมราช และความชัดเจนของการปกป้องสถาบันฯ ยังมากกว่าผลงานต่างๆ และยังยอมไม่เลือกพรรคที่ตนรักของคนอีกจำนวนมากพอสมควร จำเป็นที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องสร้างให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของประชาชน คนคนของประชาชน ไม่ใช่ “เรา” ที่คนมองว่าเป็นเรื่องของพรรคที่ไม่เกี่ยวกับประชาชนโดยเฉพาะคนที่ยึดมั่นในความจงรักภักดียิ่งชีพในภาคใต้