“หมอเหรียญทอง”เผย4เหตุผลไม่รับบริจาคหลังรพ.มงกุฎวัฒนะเป็นศูนย์ผู้ป่วยโควิด-19

0

“หมอเหรียญทอง” เปิดเผย4เหตุผลว่าทำไมไม่รับบริจาคเงินหรือสิ่งของ ภายหลังโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เป็นศูนย์รับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 1เม.ย.63 พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊ก “เหรียญทอง แน่นหนา” โดยมีเนื้อหาระบุว่า …ทำไมผมไม่รับบริจาคเงินหรือสิ่งของในขณะนี้…

 

  1. สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่จำเป็นสำหรับ รพ.มงกุฎวัฒนะ เพราะยังอยู่ในวิสัยที่รับภาระได้ หากรับเงินหรือสิ่งของไปแล้วไม่ได้ใช้จริงหรือใช้น้อยกว่าความเป็นจริง มันเป็นเรื่องที่ไม่โปร่งใส อีกทั้งการรับบริจาคอาจควบคุมปริมาณการรับบริจาคได้ยากโดยเฉพาะเงินบริจาคที่โอนผ่านเข้าบัญชีเพราะกระแสความรู้สึกของมหาชนที่ตื่นตัว หากเกิดการบริจาคหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วจะเป็นการสูญเสียทรัพย์ของผู้บริจาคจนมากเกินความสมควร เกินความเป็นจริง ผมไม่สบายใจนะครับ ทั้งนี้ก็เพราะ รพ.มงกุฎวัฒนะเป็น รพ.เอกชนเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหากำไรครับ
  2. ผมมีภาระหน้าที่ส่วนตัวในการเป็นผู้นำภาคประชาชนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ หากเกิดมลทินจากการรับบริจาคเงินหรือสิ่งของที่มากเกินความจำเป็น ไม่รอบคอบแล้ว ตัวผมเองจะตกเป็นเป้าหมาย ถูกให้ร้าย บิดเบือนจนเป็นข้อครหานินทาส่งผลเสียต่อภารกิจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของผม…ชีวิตที่ถวายเป็นราชพลีของผมนี้ ไม่ต้องการแปดเปื้อนด้วยมลทินใด ๆ ครับ
  3. ผมได้สัมผัส ศรัทธามหาชน แล้วนะครับ มันยิ่งใหญ่และมีค่ามากมายมหาศาล ผมภาคภูมิใจอยู่แล้ว ชีวิตในชาตินี้ของผม…ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะครับ
  4. หากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 สิ้นสุดเมื่อไหร่ รพ.มงกุฎวัฒนะคงจะเจริญก้าวหน้า ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการมากมาย ไม่น้อยกว่าเดิมหรืออาจจะมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ นั่นคือผลประโยชน์ที่ รพ.มงกุฎวัฒนะได้รับอยู่แล้ว การบริจาคเงินหรือสิ่งของจะบริจาคให้ รพ.มงกุฎวัฒนะกันไปทำไมล่ะครับ…การบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ รพ.มงกุฎวัฒนะจะมีขึ้นในกรณีที่สถานการณ์ระบาดรุนแรงคับขันจน รพ.มงกุฎวัฒนะขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือสิ่งอุปกรณ์ในการปฏิบัติการที่มีผู้ป่วยจากการระบาดจำนวนมากล้นจนต้องตั้ง รพ.สนาม เท่านั้นครับ…หากไม่ใช่สถานการณ์ในเงื่อนไขนี้แล้ว ผมจะไม่รับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ ครับ

ขอบคุณทุก ๆ ท่านนะครับ

บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า
บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ

ทำไมผมไม่รับบริจาคเงินหรือสิ่งของในขณะนี้…1. สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่จำเป็นสำหรับ รพ.มงกุฎวัฒนะ…

Posted by เหรียญทอง แน่นหนา on Wednesday, April 1, 2020