ธพส. เน้นมาตรการดูแลคนงานก่อสร้างนับพัน ป้องกันโควิด เดินหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี

0

ธพส. ย้ำมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 กำชับผู้รับจ้างดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เผยความก้าวหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี เดินหน้างานก่อสร้างชั้นใต้ดิน คืบหน้ากว่า 40% เป็นไปตามแผนงาน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ธพส. คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคนงานก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซนซี จึงกำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 พร้อมทั้งตรวจสอบเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเข้มงวด

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ทั้งนี้ ภายหลังจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โซนซี ตระหนักและใส่ใจดูแลสุขภาวะของคนงานก่อสร้างทุกคนให้ปลอดภัยห่างไกลจากการระบาดของโรค ให้มากที่สุด โดยได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองคนงานและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับเข้าทำงาน จำนวน 1,107 คน ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบประวัติการเดินทาง จำกัดให้อยู่เฉพาะภายในพื้นที่พักอาศัย และพื้นที่ทำงานที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น รวมทั้งจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

นอกจากนี้ คนงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมเตรียมงานทุกเช้า เพื่อให้ข้อมูลการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกสัปดาห์

ปัจจุบัน โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โซนซี อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน มีความคืบหน้ากว่า 40% ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่คาดการณ์ไว้ และพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2566