เปิดการเดินทาง กว่าจะมาเป็นสื่อคุณภาพ เลือดรักชาติเข้มข้น อุดมการณ์ต้องชัด!!

0

เมื่อวานนี้ (13 มกราคม 2564) นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ได้ออกมาเปิดใจถึงกรณีของ ท็อป นิวส์ สื่อที่รวบรวมคนที่มีหัวใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มารวมตัวกัน เพื่อทำให้ความจริงปรากฎแก่พี่น้องประชาชน

โดยกล่าวว่า พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทุกคน ผมจะมาแจ้งข่าวที่พี่น้องทุกคนรอคอยครับ วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ท่านจะได้พบกับ ท็อป นิวส์ อย่างแน่นอน ในทุกแฟลตฟอร์ม ทุกช่องทาง ตามรายละเอียดที่จะแจ้ง หลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชน และอยากจะเล่าเบื้องหลังและความในใจให้ท่านได้รับทราบ ว่าในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานั้น พวกเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ทุ่มเททำงานอย่างหนัก ทำทุกวิถีทาง ที่จะนำพาข่าวสารที่ถูกต้องไปถึงท่านผู้ชมได้ ผู้รายงานข่าวทุกคนในทีม ท็อป นิวส์ ยังอยู่กันครบถ้วนทุกคน ในผังรายการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่พี่น้องประชาชนจะได้เจอ ไม่ว่าจะเป็นคุณ สันติสุข มะโรงศรี คุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ คุณอัญชะลี ไพรีรัก คุณกนก รัตนวงศ์สกุล คุณธีระ ธัญไพบูลย์ คุณสถาพร เกื้อสกุล คุณวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ คุณอุบลรัตน์ เถาว์น้อย คุณอมร แต้อุดมกุล คุณวุฒินันท์ นาฮิม คุณศิรวิฑย์ ชัยเกษม ทีมงานคุณภาพทุกคนอยู่ครบ

ที่จะมาพบและรายงานข่าวให้ท่านพี่น้องได้รับทราบ เหตุผลที่อยากจะอธิบาย ขยายความให้พี่น้องได้รับทราบ การที่เรายังอยู่ด้วยกัน เพราะ สิ่งที่ร้อยรัดเราเอาไว้คือ หัวใจและอุดมการณ์ ไม่ใช่ผลประโยชน์ ทุกคนเอาความเสี่ยงของชีวิตมาแบกไว้บนบ่าร่วมกัน ไม่กลัวความยากลำบาก ไม่กลัวว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เพราะแต่ก่อนนี้ทุกคนอยู่ภายใต้องค์กรที่มีเงินทองมากมายมหาศาล สามารถตอบสนองชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขสบายได้ แต่ทุกคนกล้าที่จะก้าวเดินออกมาด้วยยึดมั่นในอุดมการณ์ในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ ณ เวลานี้มีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องทำความจริงให้ปรากฎ เพราะมีกลุ่มบุคคลบางพวก บางกลุ่ม เอาข้อมูลเท็จที่บิดเบือนมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกที่อยากจะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็จะก่นด่าว่า พวกเราโหนเจ้าก็ด่ากันไป แต่ข้อเท็จจริงที่จะกราบเรียนซึ่งอยู่ในความคิด ความเข้าใจ และหัวใจของทุกท่านอยู่แล้ว คือ 770 ปี นับตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วงตั้งกรุงสุโขทัยจนมาถึงทุกวันนี้ มี 8 ราชวงศ์ องค์พระมหากษัตริย์ 53 พระองค์ ที่เป็นผู้นำร่วมกับประชาชนคนไทย ไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด รักษาแผ่นดินของเราเอาไว้ให้ลูกหลานอยู่อย่างเป็นปกติสุขและมีความภาคภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี้ 238 ปี ที่พระราชวงศ์จักรี ดูแลรักษาประเทศมา ผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ หลายเชื้อชาติ ได้สูญเสียแผ่นดิน สูญเสียความเป็นชาติ ความเป็นประเทศไป แต่ประเทศไทยเรา คนไทยเรา ยังสามารถยืนอยู่อย่างภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนไทย ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหน เราก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรา แม้แต่ในสถานการณ์ที่โลกกำลังวิกฤต แต่ประเทศไทยของเรา ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพมหากษัตริย์ที่ได้วางโครงสร้างทางสาธารณสุขที่เข้มแข็งเอาไว้ โดยเฉพาะในราชวงศ์จักรี วางรากฐานเสริมสร้างมาจนถึงปัจจุบัน

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ประเทศนี้อยู่กันมาได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่เชื่อมโยงผูกพันกันอย่างเข้มแข็ง แต่วันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่เอาข้อมูลบิดเบือนไปยัดใส่ความคิดของเด็กและคนรุ่นใหม่แล้วก็ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนให้ประชาชนและประเทศด้วยคาถาประชาธิปไตยเพื่อที่จะไต่ไปสู่อำนาจและผลประโยชน์ เหมือนที่ผู้นำที่ไต่เต้าไปสู่อำนาจอย่างนี้มาแล้ว ชื่อทักษิณ ชินวัตร จึงเป็นหน้าที่ของทีมท็อป นิวส์ จะต้องทำความจริงให้ปรากฎ

อุดมการณ์ของผม ที่ทำข่าวมา 38 ปี ในการออกข่าวสาร “ความจริง” เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะนำไปสู่ความสงบสุข ยั่งยืน และสร้างให้สังคมเป็นสุข มายาคติ ประชาธิปไตย เป็นการกล่าวอ้างขึ้นเพื่ออำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ ที่กล่าวอ้างว่าเสรีกลับอยู่ในมือของคนหยิบมือเดียว “ข่าวสารที่เป็นความจริง” เป็นสื่งที่ประชาชนต้องการ ความจริงที่ว่านั้น ไม่ใช่แค่ปรากฎการณ์ที่เห็นอยู่เฉพาะหน้า หากแต่ลงลึกในทุกมิติอย่างรอบคอบ เพื่อให้ท่านผู้ชมได้สามารถเอาข่าวสารไปตัดสินใจอย่างถูกต้องว่า จะมีท่าทีกับการดำรงชีวิตอย่างไร

เรื่องสุดท้าย ที่ท่านคงอยากจะรู้ว่า ทำไมต้องให้รอถึง 3 เดือน จะขอกราบเรียนดังนี้

การทำงานของพวกเรามีอุดมการณ์ที่ชัดเจน มีกลุ่มบุคคลแม้จะไม่ได้มีจำนวนมาก แต่มีอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งอำนาจในการข่มขู่ ขัดขวางตัดแข้งตัดขาตลอดเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ข่าวสารที่ผมไม่ได้พูดด้วยตัวเอง ออกไปเป็นระยะๆ ซึ่งล้วนไม่เป็นผลดีต่อทีมท็อป นิวส์ทั้งสิ้น แต่ผมก็อดทนรอ เพื่อให้การเตรียมงานต่างๆ มีความพร้อมที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งทีมงาน ที่มีอุดมการณ์ ความรู้ และทีมเทคโนโลยี ที่จะนำพาข่าวสารของเรานำเสนอสู่พี่น้องประชาชน

ประการต่อมา ทีมงานท็อป นิวส์ มีนับร้อยชีวิต การเดินทางไปข้างหน้าของเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทางด้านธุรกิจ มันจึงเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่อยู่บนบ่าของพวกเรา รวมทั้งการลงทุนที่มากมายมหาศาล ทำให้ต้องคิดและทำงานอย่างหนัก รอบคอบ การทำทีวีดิจิตอล ข้อเท็จริงที่ทุกคนรู้คือ ทีวีดิจิตอลมีทั้งสิ้น 18 ช่อง มีอยู่แค่ 3-4 ช่อง เท่านั้น ที่มีกำไรอยู่ได้ ที่เหลือล้วนขาดทุน การลงทุน 1,200 ล้านบาทในระยะเวลาที่สัมปทานเหลืออยู่แค่ 8 ปี นั้น หมายความว่า ถ้าจะทำให้คุ้มทุน 1,200 ล้านบาทที่ลงไป พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน ทุกเดือนใน 8 ปี หมายความว่าถ้าจะทำให้คุ้มทุนจะต้องมีทั้งหมด 3,600 ล้านบาท มันเป็นภาระที่หนักมาก ผมพยายามพูดคุยกับผู้ร่วมทุน ซึ่งมีหลายท่านที่พร้อมจะเสียสละเพื่อประเทศชาติ พร้อมที่จะเสี่ยงมาลงทุน

แต่ที่สุด การเจรจากับทีวีดิจิตอลบางช่องที่มีการพูดคุยกันก็ไม่สามารถสำเร็จได้ ผมจึงปรึกษาทีมงานแล้ว ไม่สามารถที่จะรอต่อไปได้ เพราะ ท่านผู้ชมติดตามรอเรามานานถึง 3 เดือน วันนี้โลกเทคโนโลยีมันไปไกลแล้ว ทุกแพลตฟอร์ม เราจะสื่อสารออกไปพร้อมกัน ท่าผู้ชมมีโอกาสที่จะเลือกรับชมเราได้ทุกทิศ ทุกทาง ทุกช่องทาง เพราะถ้าท่านผู้ชมติดตามเรา ให้กำลังใจเรา เพื่อจะได้รับรู้ข่าวสาร ที่เป็นความจริง ยังไงเราก็จะเข้มแข็ง และเดินต่อไปข้างหน้า

ต้องกราบของพระคุณทุกแรงใจ ทุกกำลังใจ ที่ส่งเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนคนไทย หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก 1 กุมภาพันธ์นี้ ท่านจะได้พบกับทีมงานคุณภาพ ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ และมีอุดมการณ์เต็มอยู่ในหัวใจ ในการที่จะรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการนำพาความจริงที่ถูกบิดเบือนออกสู่พี่น้องประชาชนคนไทย ในทุกแง่มุมของข่าวสาร ขอให้พี่น้องประชาชนยืนหยัดอยู่กับเรา เราก็จะยืนหยัดอยู่กับพี่น้องประชาชน ด้วยความรัก เคารพและศรัทธา ซึ่งกันและกันในอุดมการณ์ที่เรามีร่วมกัน