‘อนุทิน’ โยนกก.สอบอนุมัตินำเข้า ชุดตรวจโควิดฉาว

0

“อนุทิน” ยืนยันไม่มีการแทรกแซง พร้อมสั่งการ คณะกรรมการชุดสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีอนุมัตินำเข้าชุดตรวจโรคโควิด-19 Rapid test

ายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีกระแสว่า มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข แทรกแซงการตรวจสอบและอนุมัตินำเข้า น้ำยาตรวจเชื้อโควิด-19 หรือ Rapid test ของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่ภายหลังกลับว่าไม่สามารถบ่งบอกผลการติดเชื้อได้อย่างแม่นยำ กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ โดยให้นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการการตรวจสอบ ซึ่งตนจะยังไม่ตอบคำถามใด ๆ แต่ยืนยันว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงในกระบวนการตรวจสอบ และจะไม่เข้าไปพูดคุยในเรื่องนี้ เพื่อให้คณะกรรมการทำงานอย่างมีอิสระ สื่อมวลชนสามารถไปสอบถามความคืบหน้าได้จากคณะกรรมการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนายอนุทินยืนยันที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ โดยระบุว่าพื้นที่โถงชั้น 1 ใต้อาคาร 3 ตรงนี้พูดแล้วไม่ดี พูดแล้วดับ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นายอนุทินให้สัมภาษณ์ ตำหนิการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีพฤติกรรมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ทั้งที่เป็นข้อห้ามของกระทรวง

สำหรับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 30 มี.ค.63 ที่ 404 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ชุดตรวจโควิด-19 Rapid Test ของบริษัทแห่งหนึ่ง มี นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรวมด้วย พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อดีตเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ศ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ นายพงศธร พอกเพิ่มดี รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และ ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรม ร่วมเป็นกรรมการ โดยให้มีอำนาตจส่งหนังสือเรียกบุคคลหรือหน่วยงานใด มาให้ถ้อยคำพร้อมเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!