ดร.สุวินัย ชี้การดำรงอยู่ของม.112 ใครไม่คิดร้ายจาบจ้วงสถาบันย่อมไม่กลัว

0

จากที่มีกระแสการปลุกปั่นของคนบางกลุ่มให้ยกเลิกมาตรา112 และทั้งยังมีการนำเรื่องการปกครองระบอบสาธารณรัฐมาใช้ในประเทศไทย จนกลายมาเป็นที่ถกเถียงว่าแท้จริงแล้วประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ยังให้มีกฏหมายมาตรานี้อยู่ตลอดไป

ล่าสุดวันนี้(12 ธ.ค.63) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์ วิชาการสถาบันทิศทางไทย และอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงการดำรงอยู่ของมาตรา 112 ไว้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า

การดำรงอยู่ของม.112 มิได้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ กับประชาชนผู้เป็นพสกนิกรแม้แต่น้อย ประชาชนคนทั่วไปที่ไม่เคยคิดร้ายใคร ไม่เคยใช้ hate speech กับใครเลย ย่อมไม่กลัวกฏหมายหมิ่นประมาทฉันใด

ประชาชนคนทั่วไปที่ไม่เคยคิดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่เคยจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหยาบคาย ต่ำช้าและบิดเบือน  … ก็ย่อมไม่กลัวม.112 ฉันนั้น

หรือแม้กระทั่งไม่ได้ตระหนักถึงการดำรงอยู่ของม. 112 ด้วยซ้ำ  การไม่บังคับใช้ม. 112 อย่างเคร่งครัดชั่วคราวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในช่วงที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสให้คนที่คิดล้มเจ้าแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจน

…. ตรงนี้จะมองว่ามันเป็น “กับดัก“ของฝ่ายความมั่นคงที่ต้องการระบุเครือข่ายของขบวนการล้มเจ้าแบบจับให้มั่นก็พอมองได้  แต่โดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่า ส่วนการบังคับใช้กฏหมายมาตรา 112 อย่างจริงจังในตอนนี้ ผมมองว่าเพื่อกำราบ มากกว่ามุ่งกวาดล้างนะ

ที่มา : เฟซบุ๊ก Suvinai Pornavalai