ดร.นิว เบิกเนตร ภาษีกู เผยหลักฐานสำคัญที่มาจากเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

0

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว เบิกเนตรเรื่องภาษีกู เผยหลักฐานสำคัญที่มาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

จากกรณีที่จะมีการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร บริเวณหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมกำลังไว้ดูแลความสงบเรียบร้อย ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้เขตพระราชฐาน และสถานที่สำคัญ เช่น ทำเนียบรัฐบาล ส่วนจะมีการปิดกั้นพื้นที่ 150 เมตรหรือไม่ อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่มีการชุมนมุของกลุ่มคณะราษฎร จะมีการพูดถึงเรื่องของภาษีที่นำมาโจมตีสถาบัน

ล่าสุดทางด้าน ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas สหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของภาษีที่ม็อบเอามาโจมตีสถาบัน โดยระบุข้อความว่า

งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.25% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์จะครอบคลุม ค่าใช้จ่าย 3 ด้าน ค่าดำเนินการ ค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร และค่าสาธารณูปโภค โดยที่ค่าใช้จ่ายในส่วน พัสดุ ครุภัณฑ์ และเงินลงทุน ในปัจจุบันจะมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
หลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่ง คือ อินทรธนู ททน ซึ่งย่อมาจาก “เงินท้ายที่นั่ง” อันเป็นเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แปลว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเงินเดือนค่าจ้างแก่พนักงานในส่วนราชการในพระองค์ผู้นั้น ด้วยพระราชทรัพย์ของพระองค์เอง
อินทรธนู ททน จะมีสัญลักษณ์พระมหามงกุฎอยู่ด้านบนตัวอักษร ททน ส่วนด้านล่างอักษร ททน จะมีการใส่ตัวเลขซึ่งมาจากอายุราชการของผู้ใส่อินทรธนูนั้น
ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์จึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ทำอาชีพรับราชการอยู่ในส่วนราชการในพระองค์ ไม่ได้แตกต่างจากส่วนราชการอื่นๆของประเทศ ที่จำนวนอัตราของข้าราชการถูกจำกัดและควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ.
งบประมาณดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นการนำมาใช้ส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่เขาหลอกลวงใส่ร้าย และเงินจำนวนดังกล่าวก็ไม่ได้เพียงพอ เป็นที่มาของการนำเงินท้ายที่นั่งซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาใช้เพิ่มเติม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชน ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเรา มีแต่ทรงปรารถนาให้เรารักชาติบ้านเกิด และรู้รักสามัคคีกัน
ดร.ศุภณัฐ
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ