สนธิญาณ ฟันธง ม็อบไปไม่รอด ตั้ง คณะกรรมการสมานฉันท์ ไร้ประโยชน์

0

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ในรายการ สนธิญาณ ชัด ครบ จบ จริง ของทางสถาบันทิศทางไทย โดยมีนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการ ได้พูดถึงประเด็นการตั้ง คณะกรรมการสมานฉันท์ ซึ่ง นายสนธิญาณได้กล่าวในรายการว่า

ความคิดจะหาทางออกกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้มีมากมาย เพราะต่างคิดว่านี่คือ สถานการณ์วิกฤตของประเทศแล้ว เพราะมีม็อบที่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ล่าสุด แนวคิดนำเสนอ คณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่จะเชิญอดีตนายกรัฐมนตรี 3 คน ที่ยังมีชีวิตอยู่มารวมเป็น 6 คน ซึ่ง 6 คนคือ

1.นายอานันท์ ปันยารชุน
2. นายชวน หลีกภัย
3. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
4. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
5. นายสมชาย วงสวัสดิ์
6. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ซึ่งมองว่า อดีตนายกรัฐมนตรีใน 6 ท่านนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มาไม่ได้แน่ๆ เพราะเป็นประธานองคมนตรี ส่วนอีกอีกคนหนึ่งก็คือ นายชวน หลีกภัย เอง ซึ่งในขณะนี้ก็เป้นประธานรัฐสภา ซึ่งดูชื่อที่ถูกเชิญมาแต่ละคน ก็ไม่เบาเลยทั้งสิ้น แต่่ะเป็นที่ยอมรับของประชาชนหรือไม่นั้น ก็คงจะได้รู้กัน แต่แน่ๆ ขอฟันธงว่าเสียเวลา เพราะไม่มีข้อสรุปที่จะนำไปสู่การยุติสถานการณ์แต่อย่างใด ไม่ได้หยาม ไม่ได้ดูถูกดูแคลน แต่ต้องดูข้อเท็จจริงและองค์ประกอบของสถานการณ์ ว่า ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

มองว่า ถ้าบุคคลเหล่านี้ออกมาพูด แล้วสถานการณ์จะยุติลงได้หรือเพราะปัญหาจริงๆ มันอยู่ที่ม็อบและผู้บงการ เพราะข้อเรียกร้องของม็อบ เป้าหมายคือ ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้คำว่า ปฏิรูป แต่เมื่อย้อนไปดูข้อเสนอ 10 ข้อ ข้อแรกคือ ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด และถ้าหากมีการกระทำความผิดให้สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้พิจารณาความผิดพระมหากษัตริย์ ได้ เพราะถือว่า สภาผู้แทนราษฎร มาจากประชาชน เท่านี้ก็เกินทนแล้ว

ส่วนเรื่องแก้รัญธรรมนูญ หรือไล่พลเอกประยุทธ์ ออกไป ก็เพราะเชื่อว่า พลเอกประยุทธ์ คือผู้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เป็นการแก้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อม็อบมีท่าทีอย่างนี้ที่ชัดเจน แสดงว่าคู่ความขัดแย้งของม็อบ ก็คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ ถามว่า คณะกรรมการสมานฉันท์ จะไปกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มาคุยกับเด็กหรอ หรือจะไปเจรจากับเด็กด้วยตนเองว่าให้ปฏิรูปสถาบัน ถ้าสรุปได้ตั้งแต่เบื้องต้นว่า ข้อนี้ไม่ผ่าน ก็แสดงว่า คณะกรรมการสมานฉันท์ ก็เสียเวลาเปล่า เพราะขนาดพวกม็อบกันเอง ออกมาบอกว่า ให้ลดข้อเรียกร้องลงโดยเอาไปซ่อนไว้ในการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งพวกม็อบก็ยังออกมาจวกกันเอง จนต้องประกาศวางมือ ซึ่งเมื่อนายอานนท์ นำภา ออกมาจากคุก ก็ได้ประกาศว่าจะไม่ลดข้อเรียกร้อง แล้วความจริงจะจบลงอย่างไร

คำตอบคือ อย่ากลัวพวกม็อบครับ เพราะมันแป๊กแล้ว แกนนำเตรียมลี้ภัยแล้ว ปากกล้าขาสั่น และม็อบก้ได้เห็นแล้วว่า คนใส่เสื้อเหลืองทั้งประเทศและผู้ที่มาเข้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พระเจ้าอยู่หัวเห็นว่า คนไทย จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน แล้ววันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นแล้วว่า คนไทยรักและจงรักภักดีต่อสถาบันในการแสดงออกมาด้วยหัวใจ ในด้นกลับกัน ประชาชนคนไทยก็ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น นอกเหนือจากคำร่ำลือ จากการปล่อยข่าวโจมตีสถาบัน แต่ภาพที่ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นพระราชดำรัส ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัฉริยภาพอันสูงส่งในฐานะประมุขของคนไทย พระอริยาบถของพระองค์ท่าน การแสดงออกของพระองค์ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนได้สัมผัส และสิ่งเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่า ม็อบมันแป๊กไปแล้ว แต่ที่ยังมีฤทธิ์อยู่ ก็เพราะ นักการเมืองไปโฉบฉวยโอกาสแล้วเอามาโหนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองกับตัวเอง