ผู้ว่าฯนนท์ สนองพระปณิธาน พัฒนาคนอปท.ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

0

จากที่เมื่อวันที่ 29 ก.ย.63 ที่ผ่านมา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 (ครู ข) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

โดยมี นางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในพิธี และมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้น 101 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์  จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้นายสุจินต์ กล่าวว่า วันนี้รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 (ครู ข) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในวันนี้

“ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และเพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว เพราะถือว่าทุกท่านได้ร่วมกันสนองพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยต่อทั้งคนและสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้ จึงทรงตั้งพระปณิธานที่จะทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย”

นอกจากนี้ นายสุจินต์ ยังกล่าวต่อว่า ทุกวันนี้เราจะเห็นได้จากข้อมูลผู้ที่ถูกสุนัขกัดที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดประชาชน และมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะร่วมทั้งป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และสามารถทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากพื้นที่จังหวัดนนทบุรีของเราได้ นอกจากนี้ เราจะยังได้มีข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการต่อไปอีกด้วย ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันผลักดันและร่วมกันสนองพระปณิธานของพระองค์ท่าน และขอให้ความร่วมมือกันของพวกเราทุกคน จะช่วยทำให้ทั้งคนและสัตว์ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดั่งพระปณิธานที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี้” นายสุจินต์ กล่าว