ดร.นิว เล่าเรื่องราวสุดปลื้มปิติ ในหลวงทรงเป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง

0

ดร.นิว เล่าเรื่องราวสุดปลื้มปิติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง ทรงเสียสละ รับสั่งให้ สำรวจทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทำประโยชน์เพื่อพสกนิกร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 10 ว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเสียสละ รับสั่งให้ สำรวจทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทำประโยชน์เพื่อพสกนิกร ดูพื้นที่การสร้างแหล่งเก็บน้ำ แก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยระบุข้อความว่า

แม้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่พระมหากษัตริย์ก็สามารถทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในลักษณะที่เป็นสาธารณประโยชน์ได้ เพราะไม่ได้ขัดแย้งกับหลักประชาธิปไตยของระบอบการปกครองแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นประชาธิปไตยเสียอีก เพราะการทรงงานของพระมหากษัตริย์เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ของปวงชน บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎร
เป็นที่ชัดเจนว่าการที่พระมหากษัตริย์มีบทบาทในทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มากขึ้น ทำให้พระมหากษัตริย์มีส่วนในการดำเนินนโยบายเพื่อประชาชนมากยิ่งขึ้นไปด้วย
“ในหลวง-พระราชินี” ทรงเสียสละ รับสั่ง สำรวจทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทำประโยชน์เพื่อพสกนิกร ดูพื้นที่การสร้างแหล่งเก็บน้ำ แก้ไขปัญหาให้ประชาชน
​เมื่อวันที่ 28 ก.ย. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงมีรับสั่ง ให้สำรวจที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั่วประเทศ เพื่อให้ดูว่าพื้นที่ไหน เหมาะแก่การสร้าง แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ หรือเขื่อน เพื่อแก้ปัญหาน้ำให้ประชาชน พระองค์ท่านก็จะทรงสละให้
“พระองค์ ทรงปิดทองหลังพระ ไม่ออกข่าว ไม่ประชาสัมพันธ์ แม้ใครจะเข้าใจผิด พระองค์ท่าน ก็นิ่ง ทรงงาน ดูแลพสกนิกร ชาวไทย” พล.อ.อภิรัชต์ กล่าว
ทั้งนี้ ในวันที่ 29 ก.ย. จะมีพิธีเทิดเกียรติ และส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก ของพล.อ.อภิรัชต์ ซึ่งจะเป็นวันทำงานในตำแหน่งวันสุดท้าย ก่อนจะไปรับตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง หลังเกษียณอายุราชการจากกองทัพบก

#ในหลวงของปวงประชาแม้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ…

Posted by Suphanat Aphinyan on Monday, September 28, 2020