โควิดกับการกิน ออกไปซื้อหรือส่งบ้าน แบบไหนเสี่ยงติดเชื้อ??

0

ระหว่าง ไปเดินตลาด ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ สั่งอาหารมาที่บ้าน แบบไหนมีความเสี่ยงมากกว่ากัน และต้องทำอย่างไร

เมื่อสักเดือนที่ผ่านมา การเดินทางไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือไปจ่ายตลาดสิ่งที่จำเป็นคือการเดินทางไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขณะที่ผุ้นำของอังกฤษถึงแม้ว่าตอนนี้จะติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว ได้เคยบอกว่า ประชาชนควรจะใช้บริการสั่งอาหารส่งตามบ้านเท่าที่จะหาได้มากที่สุด เพื่อเป็นการลดการเดินทางออกนอกบ้านและลดการแพร่กระจ่ายของเชื้อคำถามคือแน่ใจหรือว่าการสั่งอาหารมาส่งที่บ้านจะปลอดภัย และอะไรคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดหากจะต้องเลือกทำกิจกรรมนั้นๆ

ความเสี่ยงเมื่ออยู่ในร้านค้า ??

การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเกิดขึ้น ในสถานที่ ที่มีผู้ติดเชื้อ ไอหรือจาม ออกมาเป็นละอองฝอย เชื้อจะอยู่ในอากาศ ผู้ที่จะติดเชื้อได้คือผู้ที่จะหายใจเอาอากาศนั้นเข้าไป หรือไปสัมผัสกับพื้นผิว ที่ละอองฝอยเหล่านั้นตกลงไป นี่เป็นคำตอบว่าทำไม ต้องมีระยะห่างทางสังคมหรือ Social distancing ที่ต้องอยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร การเดินทางไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ถือเป็นความเสี่ยงอย่างมาก และเป็นโมเดลในการติดต่อที่ง่ายที่สุด โดยศาสตราจารย์ในโรงเรียนแพทย์ของอังกฤษบอกว่า ผู้คนไปหยิบจับสิ่งของต่างๆ การคิดเงิน บัตรจอดรถจอดรถ  ปุ่มที่ตู้ ATM และอื่นๆอีกมาก

วิธีการป้องกันตนเอง

  • ล้างมือนาน 20 วินาทีด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์
  • ล้างมือก่อนและหลัง Shopping หลีกเลี่ยงการจับหน้าหลังจากที่จับ รถเข็นตะกร้ารถเข็น สินค้าต่างๆที่อยู่บนเชลล์รวมถึงสิ่งของทั้งหมดที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • การจ่ายเงินให้หลีกเลี่ยง การใช้อุปกรณ์หรือหยิบจับสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกันอย่างเช่นปากกาในการเซ็นชื่อ

ไปเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปด้วยตัวเอง??

ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าการแพร่กระจายของเชื้อสามารถผ่านอาหารได้ และการใช้ความร้อนก็สามารถกำจัดไวรัสได้ แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยง ยังมีถุงหรือหีบห่อของสินค้าที่ผ่านมือของผู้คนอีกมาก โดยมีคำแนะนำว่า ให้เก็บสินค้าและอาหารเหล่านั้น 72 ชั่วโมงก่อนใช้หรือรับประทาน หรือ จะสเปรย์ฆ่าเชื้อก่อนบนพลาสติก แก้วที่บรรจุสินค้า หากเป็นของสดที่หยิบจับโดยผ่านมือผู้อื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว ให้ล้างผ่านน้ำและทิ้งให้แห้งสนิท

การสั่งอาหารมาส่งที่บ้านปลอดภัยจริงหรือ??

การใช้บริการส่งอาหารที่บ้านถึงหน้าประตู อาจจะมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าการไปซุปเปอร์มาเก็ตด้วยตัวเอง แต่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับหีบห่อหรือถุงที่หยิบจับโดยผู้ส่งอาหารเหล่านั้น หรือ การพูดคุยกับผู้ส่งอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอาหารแนะนำว่า  ให้ทิ้งข้อความไว้ที่ประตูว่าเมื่อกดกริ่งแล้ว ให้ผู้ส่งเดินถอยหลังกลับไป เพื่อเว้นระยะห่างให้ปลอดภัยมากขึ้น

การสั่งอาหารกลับบ้านมีความเสี่ยงอย่างไร??

ขณะนี้ร้านอาหารหลายร้านได้ดำเนินการให้ลูกค้าสามารถสั่งกลับบ้านได้ ซึ่งวิธีการนี้ก็จะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อบนหีบห่อหรือถุงบรรจุอาหารได้  เมื่อนำกลับมาบ้านแล้วให้ใส่ในจานที่สะอาด ใช้ช้อน ส้อมสะอาดกินอาหาร และล้างมือก่อนกินทุกครั้ง ไม่ใช้นิ้วมือในการกินอาหาร และวิธีที่ดีที่สุดคือการกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ร้อน ดีกว่ากินของเย็นและของสดที่ไม่ผ่านความร้อน หรือทำการอุ่นอาหารทุกครั้งก่อนกินจะปลอดภัยมากที่สุด

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ