ประกาศ มอบโล่รางวัล สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบ 2020

0

นายวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ เลขาประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เป็นตัวแทนในการร่วมเป็นเกียรติในงานมอบโล่รางวัล สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบ 2020

โครงการคืนคุณแผ่นดิน รับโล่รางวัล “สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบ 2020 ”

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินได้มอบหมายให้ นายวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ เลขาประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

เป็นตัวแทนในการร่วมเป็นเกียรติในงานมอบโล่รางวัล “สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบ 2020 ” ในโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์

เนื่องด้วยสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ภายใต้ โครงการคืนคุณแผ่น ได้มีการร่วมงานกับกระทรวงพาณิชย์ในโครงการ เที่ยวเพื่อชาติและระบบแพลตฟอร์มความต้องการซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงินออนไลน์ จึงได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมในงานมอบรางวัลให้กับ 10 สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบที่ได้รับรางวัลในโครงการนี้

นอกจากนี้มีการหารือกับ คุณวรรณศรี โชติกะพุกกณะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ ซึ่งเป็นตัวแทนท่านพูนพงษ์ นัยภาภรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัล ในเรื่องการแนะนำ 10 สุดยอดธุรกิจบริการ ที่จะสามารถนำสินค้าและบริการมาต่อยอดนบนแพลตฟอร์มได้และกล่าวขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมในงานมอบรางวัลนี้

#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน