โฆษกปชป.ตอกกลับ ‘ปิยบุตร’ พูดโกหกปมเสนอยุบศาลรธน.

0

กระบอกเสียงพรรคประชาธิปปัตย์ ย้อนปิยบุตร เป็นถึงอาจารย์สอนกฎหมาย ทำไมให้ข้อมูลเท็จ ชี้ศาลรัฐธรรมนูญ ทำตามหน้าที่ตรงไปตรงมา

จากกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้กล่าวใน  กิจกรรม “อนาคตประเทศไทยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” โดยมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” ของคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร  ในประเด็นเสนอยุบศาลรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่า มีส่วนในการก่อวิกฤติให้กับบ้านเมืองนั้น

ล่าสุด  นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า นายปิยบุตร คงเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ซึ่งคนพูดนั้นเป็นถึงอาจารย์สอนกฎหมาย แต่กลับพูดจาไม่ตรงข้อเท็จจริง ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคดีแต่ละเรื่องล้วนแล้วแต่มาจากการกระทำของตัวบุคคล และพรรคการเมือง ที่ปฏิบัติขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองทั้งสิ้น ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเอง แต่เกิดจากการสร้างเรื่องของผู้กระทำความผิดเองทั้งสิ้น การกล่าวหาเช่นนี้เปรียบเสมือนการใส่ร้ายศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่เป็นธรรม ทุกคดีมีที่มาที่ไป ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หากศึกษาให้ถ่องแท้ จะเห็นความจริง อย่าวิจารณ์โดยมีอคติ หากไม่มีสถาบันตุลาการ เชื่อว่า บ้านเมืองจะวิกฤติมากกว่านี้ เพราะนักการเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ คิดว่า มีเสียงข้างมาก มีมวลชนสนับสนุนจะทำอะไรก็ได้ ซึ่งไม่ถูกต้องเสมอไป เสียงข้างมากไม่เหนือไปกว่ากฎหมาย และความถูกต้อง

อย่างไรก็ดี โฆษกปชป.กล่าวต่อว่า การกดบัตรแทนกัน เพื่อออกเสียงลงคะแนนในสภาฯ การใช้เสียงข้างมากผลักดันกฎหมาย ตามที่ตนต้องการ การที่มีคนในพรรคการเมืองซื้อเสียงจนถูกยุบพรรค หรือแก้ไขกฎหมายเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง โดยไม่สนใจต่อกฎหมาย ฝ่ายบริหารมีการทุจริต พรรคการเมืองใช้กลวิธีผิดไปจากกฎหมายพรรคการเมืองในการรับบริจาคเงิน ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินว่ามีความผิด อยากถาม นายปิยบุตรว่า สิ่งที่กล่าวมานี้ นายปิยบุตรเห็นว่าถูกต้องแล้วหรือ

“ในฐานะที่นายปิยบุตรเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย ควรที่จะมีหลักคิด มีวิจารณญาณมากกว่านี้ ไม่ใช่มากล่าวให้ร้ายกระบวนการยุติธรรมลักษณะเช่นนี้ เพราะถ้าคิดแบบนายปิยบุตร ก็ไม่ต่างจากแนวคิดของคนหลายคนที่ขณะนี้อยู่ในคุก เพราะเข้าใจว่า ความคิดที่ผิด เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ตอนที่บ้านเมืองเกิดวิกฤติมีการทุจริต ใช้เสียงข้างมากในสภาฯ ลักหลับออกกฎหมาย ข่มเหงเสียงข้างน้อย การข่มขู่ คุกคามตุลาการ ตอนนั้น นายปิยบุตรเงียบกริบ การกระทำในอดีตทำให้เราได้เห็นความจริงในตัวนายปิยบุตรมากขึ้น” นายราเมศ กล่าว