หมอเหรียญทอง จ่อฟ้อง คนให้ร้ายรพ.มงกุฎวัฒนะ ทั้งอาญา-แพ่ง ไม่มียอมความ

0

จากกรณีที่รพ.มงกุฎวัฒนะ ถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกรณีทุจริตการเบิกเงินกองทุนบัตรทอง หรือบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น ล่าสุดทางด้านหมอเหรียญทอง ได้ออกมายืนยันว่าทางโรงพยาบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอดำเนินตามกฎหมายกับผู้ให้ร้ายแบบไม่ขอยอมความ

ทั้งนี้ได้มาโพสต์ชี้แจงให้ทราบแล้ว สำหรับพลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ หลังจากมีข่าวที่โรงพยาบาลถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีทุจริตการเบิกเงินกองทุนบัตรทอง (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ในงบส่งเสริมสุขภาพเพื่อการตรวจกลุ่มโรคเมตาโบลิค นั้น หมอเหรียญทองได้โพสต์อธิบายไว้อย่างละเอียดว่า ทางโรงพยาบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ถูกให้ร้ายและขอดำเนินเรื่องตามกระบวนการทางกฎหมายแบบไม่ยอมความด้วย โดยมีเนื้อหาจากเฟซบุ๊ก เหรียญทอง แน่นหนา ความว่า

“สืบเนื่องจากกรณีทุจริตการเบิกเงินกองทุนบัตรทอง(หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)ในงบส่งเสริมสุขภาพเพื่อการตรวจกลุ่มโรคเมตาโบลิค โดยหน่วยปฐมภูมิและ’คลีนิคชุมชนอบอุ่น’จำนวนมากและพบว่าโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีจำนวนลูกข่ายเบิกจ่ายผิดปกติมากที่สุดคือ รพ.มงกุฎวัฒนะนั้น ทำให้เข้าใจผิดว่า รพ.มงกุฎวัฒนะเป็นแม่ข่ายที่กระทำการทุจริตมากที่สุดผมขอเรียนชี้แจงให้ทราบทั่วกันว่า รพ.มงกุฎวัฒนะเป็น รพ.เอกชนคู่สัญญาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ไม่ได้มีเครือข่ายคลีนิคเป็นของตนเอง อีกทั้งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของกิจการ ‘คลีนิคชุมชนอบอุ่น’ ในเครือข่ายที่ส่งต่อผู้ป่วยมายัง รพ.มงกุฎวัฒนะแต่อย่างใด”

ดังนั้นการทุจริตการเบิกเงินกองทุนบัตรทอง โดยคลินิคชุมชนอบอุ่น จำนวนมากตามที่เป็นข่าวนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับรพ.มงกุฎวัฒนะทั้งนี้ผมขอให้นักข่าวหรือประชาชนทั่วไปได้โปรดสอบถามโดยตรงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ว่าคลีนิคชุมชนอบอุ่นในเครือข่ายที่ส่งต่อผู้ป่วยมายังรพ.มงกุฎวัฒนะนั้นเป็นกิจการของรพ.มงกุฎวัฒนะหรือของพลตรีเหรียญทองแน่นหนาหรือไม่การให้ร้ายว่ารพ.มงกุฎวัฒนะเป็นแม่ข่ายการทุจริตที่มีจำนวนลูกข่ายเบิกจ่ายผิดปกติมากที่สุดจึงเป็นการหมิ่นประมาทรพ.มงกุฎวัฒนะที่ผมจะฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งต่อผู้ให้ร้ายโดยจะไม่มีการประนีประนอมยอมความอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้เป็นที่คาดการณ์ว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะยกเลิกสัญญากับหน่วยบริการจำนวนมากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทองนับล้านคนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรพ.มงกุฎวัฒนะจะเป็นหน่วยบริการที่หลงเหลืออยู่เนื่องจากไม่ถูกยกเลิกสัญญาและพร้อมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ… เพื่อพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีด้วยความปรารถนาดีพลตรีเหรียญทองแน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ