พล.อ.สมเจตน์ หยิบตัวอย่าง รบ.ยิ่งลักษณ์ ชี้ระวัง เตรียมกลับสู่สภาทาส อีกครั้ง

0

จากกรณีที่หลายๆคนต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตัดเสียงของ ส.ว. ซึ่งถือว่าทำหน้าที่คานอำนาจ ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน ได้อย่างลงตัว

ล่าสุดทางด้านของ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้เปิดเผยถึงความต้องการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อต้องการ กลับไปให้เป็น “สภาทาส” เหมือนเดิม โดยหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว ในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“เผด็จการรัฐสภา สภาทาส”

ปี 2556 พรรคร่วมรัฐบาลสมัยยิ่งลักษณ์ เสนอแก้ไข รธน.2550 มาตรา 111 ที่มาของส.ว. การพิจารณาแก้ไข รธน. ของรัฐสภาในครั้งนั้น พรรคร่วมรัฐบาล และส.ว.บางส่วน ใช้มติเสียงข้างมาก “ปิดปาก” ไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปราย รัฐสภาถูกกล่าวหาว่าเป็น “เผด็จการรัฐสภา” และฝ่ายค้าน ส.ส.ปชป.วางหรีด ประนามรัฐสภาว่าเป็น “สภาทาส”

รธน.2560 จึงบัญญัติให้ การแก้ไข รธน.ต้องใช้เสียงเห็นชอบ กึ่งหนึ่งของรัฐสภา ในจำนวนเสียงเห็นชอบนี้ ต้องมีเสียง 1/3 ของ ส.ว. และ ส.ส.ฝ่ายค้าน ร้อยละ 20 เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน เป็นการแก้ปัญหา “เผด็จการรัฐสภา และสภาทาส”

วันนี้ลืมกันแล้วหรือ จึงจะแก้ไขตัดเสียงเห็นชอบของ ส.ว. และ ส.ส.ฝ่ายค้านออก กลับไปให้เป็น “สภาทาส”เหมือนเดิม

พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
สมาชิกวุฒิสภา
13 กันยายน 2563