เพนกวิน ประกาศพร้อมพังรั้วมธ. ใช้มติมหาชนบุกธรรมศาสตร์ ชัดเจนพุ่งเป้ากดดันสถาบันฯ

0

จากการที่ นายพริษฐ์ ชีวารักษ์ หรือ เพนกวิน รวมถึง น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง และ นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ ระยอง ตัวแทนกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวนัดหมายชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 ก.ย.2563 โดยใช้ชื่อกิจกรรม “19 กันยา ทวงคืนอำนาจราษฎร” พร้อมระบุว่าจะเป็นการรวมตัวข้ามวันข้ามคืน

กระทั่งต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง

ขณะเดียวกันทางด้าน ประชาคมสมาชิกประชาคมธรรมศาสตร์ จะมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีการใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดชุมนุมกันในครั้งนี้ ตามข้อเสนอของ อ.แก้วสรร อติโพธิ เนื่องจากเห็นว่ามีการนำบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง และหัวข้อการปลุกระดมยังเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ล่าสุดกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใจความสำคัญตอนหนึ่ง ระบุว่า แนวร่วมธรรมศาสตร์ ฯ ยืนยันเดินหน้าจัดการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่อย่างแน่นอน

พร้อมอ้างเหตุผลว่า แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้สถานที่กับทางมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องตามขั้นตอน โดยได้แจ้งรายละเอียดให้ทางมหาวิทยาลัยได้ทราบ และมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนั้น เหตุผลในการไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ จึงน่าจะเป็นเพราะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับใช้เผด็จการ มิใช่เพราะขอใช้สถานที่ไม่ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยหลอกลวง

การกระทำของมหาวิทยาลัยถือเป็นการใส่ร้ายและปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชน อันเป็นการทำลายจิตวิญญาณธรรมศาสตร์อย่างร้ายแรง เราจึงขอประณามการกระทำดังกล่าวของมหาวิทยาลัยและขอเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.เกศิณี วิฑูรย์ชาติ อธิการบดี และ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบ ได้พิจารณาตนเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สมกับที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งเสรีภาพแล้วหรือไม่

โดยทางด้าน นายพริษฐ์ ชีวารักษ์ หรือ เพนกวิน กล่าวระหว่างร่วมเวทีการชุมนุมที่ จ.นนทบุรี ระบุยืนยันจะเดินหน้าจัดการชุมนุมทางการเมืองที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 19 ก.ย.2563 ตามกำหนดเดิม พร้อมอนุญาตดำนเนินการขั้นตอนทั้งหมด ด้วยมติมหาชนในการนำมวลชนเข้าไปในในพื้นที่ แม้ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งห้าม โดยตนเองจะขอเป็นผู้เปิดประตูรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยตัวเอง

ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบเอกสารขออนุญาตใช้พื้นที่ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ปรากฏว่าเอกสารดังกล่าว เป็นหนังสือ “ขออนุญาตใช้สถานที่บริเวณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์” ลงวันที่ 9 ก.ย.2563 พร้อมแสดงข้อความดังนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปัจจุบัน ที่มีความเห็นต่างและข้อโต้แย้งภายในหมู่ประชาชนถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของภาครัฐ

ดังนั้นกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม จึงมีความประสงค์จัดการชุมนุมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และนำเสนอข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤตทางการเมืองในปัจจุบันซึ่งชอบด้วยกฎหมายและการกระทำได้ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม

โดยในการชุมนุมจะประกอบไปด้วยการปราศรัยของแกนนำ ซึ่งมีเนื้อหาการปราศรัย คือ 1. การวิพากษ์วิจารณ์ ความไม่ชอบธรรมและความเป็นเผด็จการของคณะรัฐบาลปัจจุบัน 2. การบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล และ 3. การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ผ่านข้อเรียกร้อง 10 ข้อของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

ส่วนผู้ร่วมปราศรัยประกอบด้วย แกนนำนักนิสิต นักศึกษา รวมถึงนักกิจกรรมทางการเมือง เช่น นายพริษฐ์ ชิวารัตน์ นักศึกษาจากกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม นายภาณุพงศ์ จาดนอก นักกิจกรรมทางการเมือง นายอานนท์ นำภา ทนายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น รวมถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาและนักกิจกรรมทางการเมืองท่านอื่น ๆ

พร้อมระบุกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันเสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 19-20 ก.ย.2563 ตลอดท้้งวัน พร้อมรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยท้ายหนังสือมีชื่อ รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ระบุสถานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ลงนามรับรอง

ทั้งนี้ รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ก่อนหน้านั้น เป็นนักวิชาการที่มีจุดยืนเคลื่อนไหวต่อต้านคสช.และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาโดยตลอด รวมถึงยังเคยโจมตีการทำหน้าที่ของ นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในฐานะโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อีกด้วย