ธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ห้ามใช้พื้นที่ชุมนุม 19 ก.ย.!!

0

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ออกแถลงการณ์ด่วน ไม่อนุญาตจัดชุมนุม 19 ก.ย. เหตุผิดเงื่อนไข

ความคืบหน้ากรณีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และได้มีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดการชุมนุมไปแล้วนั้น

ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ระบุว่า ตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองนั้น

เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา

เพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง