2อาจารย์ราชภัฏเมืองคอนเสียสละเงินเดือน นำบริจาคมอบเป็นทุนให้นศ.

0

จากที่สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ ทำให้สังคมส่วนหนึ่งรู้สึกกังวลใจเมื่อปรากฏเรื่องราวของนักศึกษา ที่มีครูอาจารย์บางคน บางแห่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง อีกทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาเมื่อเด็กได้แสดงออกทางสัญลักษณ์ก่อนหน้านี้นั้น!?!

ทั้งนี้แต่ในความเป็นครูอาจารย์ สำหรับสถานศึกษาบางแห่งก็ได้เกิดปรากฏเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจในการช่วยเหลือดูแลลูกศิษย์ซึ่งเป็นนักศึกษา โดยเรื่องราวนี้ได้ถูกเปิดเผยเมื่อวันนี้(9ก.ย.63) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ระบุเรื่องราวที่น่าชื่นชมว่า

อาจารย์ สกอ.ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บริจาคเงินเดือนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.สุพัตร ฤทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในภาพซ้ายมือ) และ ดร.สิริลักษณ์ สินธุพาชี อาจารย์ประคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในภาพขวามือ) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษาละ 6 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท โดยจะเริ่มมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

อาจารย์ทั้งสองท่านนี้ เคยได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และมาปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ที่มาภาพ-ข้อมูล : เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช