ญัตติแก้ ม.272 ล้มแล้ว 16 กบฏปชป.ต้องขอถอนชื่อ ด้วยเหตุผลจำเป็น

0

มีรายชื่อ ส.ส.สนับสนุน ในการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ไม่ครบ จึงไม่สามารถนำเข้าสู่วาระการพิจารณาสภาได้

จากกรณีที่ทางด้านของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 16 คน ได้ร่วมลงชื่อกับอีก 12 พรรคการเมือง เพื่อทำการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272

 

โดยเมื่อวันที่ 8 ก.ย.63 ที่ผ่านมา ได้มี ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ถอนชื่อจากการยื่นญัตติในครั้งนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคร่วมรัฐบาล มีความเป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาล อีกอย่างยังได้มีการยื่นร่างแก้มาตรา 256 อยู่แล้ว

ล่าสุดได้มี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ถอนชื่อออกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ มีรายชื่อ ส.ส.สนับสนุน ในการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ไม่ครบ จึงไม่สามารถนำเข้าสู่วาระการพิจารณาสภาได้