หย่าศึกร่วมกันตี ‘ก้าวไกล’พร้อมร่วมมือ’เพื่อไทย’ปิดสวิตซ์ ส.ว.

0

พรรคก้าวไกล ยาหอม เพื่อไทย พร้อมร่วมมือเดินหน้าเกมในสภา รุกหนักปิดสวิตซ์วุฒสภา

ความเคลื่อนไหวการเดินเกมรุกในการอก้ไขรัฐธรรมนูญ ล่าสุด แฟนเพจเฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล – Move Forward Party ได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า

“ตลอดมาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่สืบเนื่องถึงพรรคก้าวไกล เรามีข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ 3 ประการหลัก ได้แก่

ตลอดมาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่สืบเนื่องถึงพรรคก้าวไกล เรามีข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ 3 ประการหลัก ได้แก่ .(1)…

Posted by พรรคก้าวไกล – Move Forward Party on Tuesday, September 8, 2020

(1) ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ

(2) ระหว่างตั้ง สสร. ควรเร่งปิดสวิตช์ ส.ว. ด้วยการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม.269-272 คู่ขนานไป

(3) ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม.279 เพื่อยกเลิกการรับรองให้ประกาศและคำสั่ง คสช. ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปตลอดกาล

เมื่อญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เสนอแก้ไข ม.256 เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา พรรคก้าวไกลจะร่วมโหวตสนับสนุนในวาระ 1 และไปผลักดันในวาระที่ 2 ให้ สสร. เป็นสภาของประชาชน ผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ อย่างแท้จริง

ประการต่อมา เมื่อเราไม่สามารถขอชื่อ ส.ส. จากพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ทั้งหมด พรรคก้าวไกลจึงได้ร่วมเข้าชื่อกับ ส.ส. ทั้งจากฝ่ายค้านและรัฐบาล เพื่อเสนอญัตติให้ยกเลิก ม.272 ไปในวันนี้ ซึ่งจะเป็นก้าวแรกในการปิดสวิตช์ ส.ว. ด้วยการยกเลิกอำนาจ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการปิดช่องไม่ให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกทันที อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่พรรคเพื่อไทยมีมติจะรวมรายชื่อเพื่อเสนอญัตติให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม.270-271 และ ม.279 ซึ่งพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะร่วมลงชื่อกับพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อไป เพื่อเดินหน้าเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างสันติ  ด้วยความเชื่อมั่นในอำนาจสูงสุดของประชาชน”