สธ.เร่งติดตามเคสชายเกาหลีใต้กลับจากไทย ตรวจพบติดโควิด-19

0

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าพบชายชาวเกาหลีใต้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หลังเดินทางกลับจากไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

หลังจากได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแล้ว กรมควบคุมโรคได้ประสานไปยังจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR national focal point) ของประเทศเกาหลีใต้ทันที เพื่อสอบสวนโรค และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลรายดังกล่าวแล้ว

จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่าผู้เดินทางจากไทยไปเกาหลีใต้ตรวจพบการติดเชื้อโควิด 19 ดังกล่าว เป็นเพศชาย สัญชาติเกาหลีใต้ อายุ 54 ปี เดินทางจากประเทศไทยไปที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยสายการบินโคเรียนแอร์ และเวลา 07:00-11:00 น. จากสนามบินนานาชาติอินชอนนั่งรถบัสไปศูนย์สุขภาพซงทัน ที่สำหรับตรวจผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ศูนย์สุขภาพซงทัน ด้วยวิธี RT-PCR

จากนั้นก็ขึ้นรถพยาบาลไปที่บ้านเพื่อแยกกักตัว และในวันที่ 5 กันยายน 2563 ทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 คือผลเป็นบวก ทำให้บุคคลดังกล่าวถูกย้ายตัวไปที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยที่อันซ็อง (Anseong Living Treatment Center)

สำหรับประวัติในประเทศไทย เบื้องต้นพบว่าบุคคลดังกล่าวเดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และพักอาศัยอยู่ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงประวัติในการเดินทาง เช่น สถานทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(เมืองทองธานี) สถานที่(ห้างสรรพสินค้า) และการใช้ระบบขนส่ง ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินการสอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ โดยเร็ว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิบัติตามหลักสากลในการป้องกันควบคุมโรค ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations : IHR 2005) ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศที่มีระบบความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ ทำให้มีการตรวจสอบติดตามและสอบสวนป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็วทันทีเมื่อได้รับแจ้งข่าว และขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422